VVD Medemblik raadsvragen Sociaal Domein: ‘financiële situatie gemeente wordt zeer zorgelijk en dreigt onze gemeente lam te leggen’

VVD Medemblik raadsvragen Sociaal Domein: 'financiële situatie gemeente zeer zorgelijk; dreigt onze gemeente lam te leggen'

Tom Beerepoot van de VVD-fractie heeft raadsvragen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik over de oplopende tekorten in het Sociaal Domein. Deze zijn hier integraal te lezen.

“In de informatienota van 7-4-2021 wordt een groter tekort over 2020 aangekondigd en ook in de informatienota van 13-4-2021 wordt opgemerkt dat het tekort naar verwachting verder zal oplopen. Tijdens de informatiebijeenkomst voor de fractievoorzitters van 12 juli j.l. is voor 2022 een nieuw tekort van EUR 7.320.000,– aangekondigd. De financiële situatie van onze Gemeente wordt hiermede zeer zorgelijk, dreigt onze Gemeente lam te leggen en naar aanleiding hiervan hebben wij een groot aantal vragen.

Lees verder

GWTM: Wat als er geen of ‘te weinig’ geld in de ‘WMO-pot’ zit?

Een fragment van de website van de gemeente Medemblik

WOGNUM/ANDIJK | Op de website van de gemeente Medemblik, onder het kopje “Wat is de Wmo?” wordt door de gemeente beweerd dat doordat er meer inwoners een beroep doen op de “Wet Maatschappelijke ondersteuning” (Wmo) dit groter is dan het ‘beschikbare budget’ en dat de gemeente aanvragen moet afwijzen.

Op dit moment is het beroep dat inwoners op de Wmo doen veel groter dan het beschikbare budget. Dat betekent dat we veel aanvragen moeten afwijzen.

Tekst website – (https://www.medemblik.nl/zorg-werk-en-inkomen/wat-is-de-wmo)
Lees verder

Minder mensen doen beroep op bijstand – In 2 jaar tijd 12% minder uitkeringen

Minder mensen doen beroep op bijstand  -  In 2 jaar tijd 12% minder uitkeringen

Vorige week is het aantal huishoudens in West Friesland dat een beroep moet doen op een bijstandsuitkering gedaald tot onder de 3.000. Dit is een laagterecord sinds eind 2015. In de zomer van 2017 zette de daling van het aantal uitkeringsgerechtigden in. De teller stond op het hoogtepunt op 3.416 uitkeringen. Dat betekent een daling van 12%. Vooral de reden van uitstroom in Westfriesland is opvallend positief. Ten opzichte van landelijke cijfers stromen in Westfriesland bovengemiddeld veel mensen uit doordat ze een baan hebben. Landelijk is dit percentage de afgelopen 12 maanden 40% en in Westfriesland is dit 48%.

Lees verder
%d bloggers liken dit: