Oud burgemeester Astrid Streumer: ‘Motie, emotie en commotie’

IJsselmeer – Westfriese Omringdijk – Andijk | © G. van Keulen

Motie, emotie en commotie

Ik heb wat rondgevraagd, van mijn buren en bekenden wist niemand van de Regionale Energiestrategie NHN, niet van de wensen en bedenkingen vanuit Medemblik en al helemaal niet van  de ‘mee-koppelkansen’.

Medemblik heeft haar deel van de Energiestrategie Noord Holland Noord gekoppeld aan het burgerinitiatief Duurzaam Leefbaar, de plannen van PWN en het Project Wieringerhoek van Rijkswaterstaat. Ik heb mijn buren naar die laatste  plannen maar niet meer gevraagd.

Het afgelopen jaar had de bedoeling draagvlak te vinden en ideeën te verzamelen om het klimaatakkoord samen met inwoners, organisaties en het bedrijfsleven in te gaan vullen.

Oud-burgemeester Astrid Streumer: 'Motie, emotie en commotie'
Schetsplan Rijkswaterstaat Project Wieringerhoek

In de zeven inspraakavonden, 320 deelnemers, werden de nu gekoppelde plannen niet voorgelegd.

De plannen hebben gemeen dat men sterk kijkt naar energieopwekking op het IJsselmeer. Eilanden, soms gecombineerd met natuur, soms op eigen terrein en soms gewoon als drijvende verzamelingen van zonnepanelen. In een reactie zegt de wethouder ‘De eilandjes zijn goed voor Andijk’. Dat doet me toch denken aan mijn moeder die rond 1960 vond dat levertraan goed voor ons was! Eilandjes is ook niet zo best gekozen. De twee getekende eilanden voor Andijk, zijn samen 275 hectaren, ongeveer 500 voetbalvelden of 25 keer zo groot als het al gerealiseerde zonnepark in Andijk. Op een sussende toon zegt de wethouder dat het goed komt en ‘dat we er samen wel uitkomen’.

Nu de extra plannen zo nadrukkelijk opgenomen zijn in de formele reactie naar de regio Noord Holland Noord en de denkrichting bepaald lijkt, worden Andijkers toch prettig eigenwijs!

In de petitie ‘Behoud het IJsselmeer’ wordt gevraagd; volledig af te zien van de eilandplannen en/of van mogelijke plannen windturbines te plaatsen in het IJsselmeer. Omdat deze mogelijke plannen het historisch en weidse uitzicht op het IJsselmeer vanaf de Westfriese Omringdijk en andersom teniet doen en het zicht op de eeuwenoude Westfriese Omringdijk in ernstige mate zullen aantasten.

Bijna 3500 ondertekeningen en er komen er nog dagelijks bij. Andijkers demonstreren of protesteren niet snel. Nu kom je echt aan Andijk en staan zij op. Het voelt als 3500 bezwaarschriften tegen de eilanden en het voornemen voorbij te gaan aan de historische kracht van de kust in Andijk.

Op 1 oktober gaat de petitie naar de gemeente, u heeft nog kans!

Astrid Streumer
Oud Burgemeester Andijk

Ga naar de petitie om die te ondertekenen:
https://petities.nl/petitions/behoud-het-ijsselmeer
Advertentie
%d bloggers liken dit: