Jan Mol, directeur Jachthaven Andijk: “Handen af van IJsselmeer en Omringdijk!”

Jan Mol, directeur Jachthaven Andijk: “Handen af van IJsselmeer en Omringdijk!”
Jan Mol, directeur Jachthaven Andijk: “Handen af van IJsselmeer en Omringdijk!” – Foto © Martin Menger

ANDIJK | APB – Jan Mol, directeur van Jachthaven Andijk, en penningmeester van Watersportvereniging De Kreupel, is uiterst bezorgd over de ideeën die er bestaan om het IJsselmeer te “ontwikkelen”. Jan: ”Het IJsselmeer is een unieke plas, die voor heel veel watersporters unieke eigenschappen heeft. Natuurlijk, iedereen die beweert dat het al lang geen natuur meer is, heeft gelijk.

De Afsluitdijk, de polders – de Wieringermeer, de Noordoostpolder, de Flevopolders -, de Houtribdijk, Natuureiland De Kreupel en, in het Markermeer, de Marker Wadden zijn allemaal niet natuurlijk, en hebben het landschap, zoals een bekend Westfries voordrachtskunstenaar het ooit heeft gezegd, “onherstelbaar verbeterd”. Maar nog steeds is het IJssel- en Markermeergebied voor enorm veel watersporters – zeilers, motorbootvaarders, maar ook (kite)surfers en beoefenaren van andere, wat jongere watersporten -van groot belang.”

Jan Mol, directeur Jachthaven Andijk: “Handen af van IJsselmeer en Omringdijk!”
Zicht op de haven van Andijk – Foto © Corina Sas

Enorme economische waarde

Desgevraagd geeft Jan aan dat dat belang óók een enorme economische waarde vertegenwoordigt. Voor de 7 bedrijven die op Watersportcentrum Andijk zijn gevestigd, voor Regattacenter Medemblik, Stadshavens Medemblik, Marina Den Oever, de havens in Enkhuizen, en voor tientallen, zo niet honderden bedrijven in de vele, vele steden en dorpen rond het IJssel- en Markermeergebied. Én voor de betrokken gemeenten en provincies! Alleen al Andijk, in alle bescheidenheid niet het belangrijkste, maar volgens Jan wel het mooiste, en voor de watersporter uiterst complete watersportcentrum, biedt werkgelegenheid voor zeker 25 mensen. “Vergeet verder niet”, zo zegt hij, “dat er ook een enorm economisch belang zit in de uitlaatklep die de watersport is voor de vele beoefenaren. Recreatie en ontspanning, zo hebben diverse studies uitgewezen, zijn onontbeerlijk voor het blijvend goed kunnen functioneren in de nogal hectische moderne maatschappij. Het wegvallen van watersport zou bij veel mensen stress en uitval in hun werk veroorzaken. Reken maar eens uit wat dat zou gaan kosten!”

Jan Mol, directeur Jachthaven Andijk: “Handen af van IJsselmeer en Omringdijk!”
De Westfriese Omringdijk waar Andijk de naam aan te danken heeft – Foto © Corina Sas

Cultuurhistorische waarde van de Westfriese Omringdijk

In de protesten tegen de ontwikkelideeën, van zonnecellen tot windmolens, wordt ook vaak gerept van de cultuurhistorische waarde van de Westfriese Omringdijk. Hoe kijkt Jan daar tegen aan? “De Westfriese Omringdijk is de oudste dijk van Nederland, en eigenlijk de belangrijkste factor die het mogelijk heeft gemaakt dat onze voorouders zich hier definitief konden vestigen. Die dijk, een monument, is het waard om te koesteren. Alle ontwikkelingen op en rond die dijk behoren volgens mij te worden getoetst aan de toelaatbaarheid van het eventuele effect op dat monument. Zonnecellen op of aan de dijk kunnen die toetsing volgens mij nooit doorstaan. De ogenschijnlijk gemakkelijke “oplossing” om dan maar PV-cellen te installeren op kunstmatige, eventueel drijvende eilanden is een heilloze weg. Een enorme bedreiging voor de watersport, maar ook voor het uitzicht vanaf de dijk over het water. Dat uitzicht is één van de te koesteren monumentale waarden.”.

Jan Mol, directeur Jachthaven Andijk: “Handen af van IJsselmeer en Omringdijk!”
Een zeilboot midden op het IJsselmeer – Foto © Gerrit van Keulen

Kritiek

Er is ook wel wat kritiek op de protesten. Soms noemt men het “NIMBY-denken”’, not in my back yard”. Hoe kijkt Jan daar tegenaan? Jan: “De waarschuwingen tegen de onherstelbare schade die de mens aan de aarde, zijn leefgebied, aanbrengt, zijn niet zo oud als de weg naar Rome, maar wel zo oud als de Club van Rome. En die is 52 jaar geleden, in 1968, opgericht. Inmiddels is het besef doorgedrongen dat we écht moeten focussen op duurzaamheid. Emissies, waaronder CO2-emissie, en de eindigheid van de fossiele brandstoffen zijn daarbij belangrijke kwesties. Alternatieve energie is daarbij volgens mij niet de enige, en zeker niet de ultieme oplossing. Daar kan ik wel een avond over praten en schrijven, maar dan wijk ik erg af van het huidige onderwerp. Als we er van uitgaan dat zonne- en windenergie op grote schaal nodig zijn, en dat ben ik best bereid om te doen, is het goed om oplossingen te zoeken die zo weinig mogelijk nadelen met zich mee brengen. Voor zonne-energie denk ik dan allereerst aan al die daken die nog niet van zonnecellen zijn voorzien. Een enorme onbenutte capaciteit.”

Jan Mol, directeur Jachthaven Andijk: “Handen af van IJsselmeer en Omringdijk!”
Jachthaven van Andijk – Foto © Gerrit van Keulen

‘Grootverbruiker betaalt te weinig’

Jan Mol vervolgt zijn betoog: “De energiebedrijven noemden we vroeger nutsbedrijven. Inmiddels zijn ze volledig commercieel, en winst is hun drijfveer, want zonder winst geen continuïteit. Grote zonneweides, al dan niet te water, zijn voor die bedrijven makkelijker, zeg maar goedkoper, aan te sluiten dan afzonderlijke daken. Zij hebben die “weides” of “parken” – eufemismen die verhullen dat er weinig groens aan is, behalve het schaamgroen langs de randen – nodig omdat anders hun kostprijs te hoog wordt. Daar heb je de paradox. “We” betalen te weinig voor onze elektrische energie. “We” is in dit geval niet zozeer de particulier. Dat is een kleingebruiker, die relatief veel betaalt. De grootverbruiker betaalt veel minder. Als we iets aan energieverbruik willen doen, stimuleert het niet dat de gemiddelde prijs afneemt als het verbruik toeneemt. Geld stuurt alles, dus als we energie willen besparen , zal het duurder moeten worden, niet goedkoper.”

Steekzinnen

Het verzoek aan Jan Mol om zijn visie in een paar “steekzinnen” op te schrijven, levert het volgende op:
1 Maak het economisch aantrekkelijker om energie te besparen;
2 Gebruik bestaande bebouwing (en asfalt?) voor het opwekken van zonne-energie;
3 Onderzoek hoe je de opbrengst van al bestaande windmolens en windmolenparken kunt verhogen;
4 Handen af van IJsselmeer en Omringdijk. Gooi niet met het badwater ook het kind weg;
5 Een half geslachte kip legt weinig (gouden) eieren meer!


Jan Mol, directeur Jachthaven Andijk: “Handen af van IJsselmeer en Omringdijk!”
Jan Mol, directeur Jachthaven Andijk: “Handen af van IJsselmeer en Omringdijk!”
Het logo van het actiecomité – © CAPAND | G. van Keulen

Ga naar de petitie “Behoud Het IJsselmeer!” en zet je handtekening als je tegen de (mogelijke) plannen bent waarin eilanden worden aangelegd voor de kust van Andijk of in de buurt daarvan.


Beeldmateriaal
Jan Mol – © Martin Menger
Zicht op haven Andijk – © Corina Sas
Westfriese Omringdijk – © Corina Sas
Jachthaven van Andijk – © Gerrit van Keulen
Logo Actiecomité – © CAPAND | Gerrit van Keulen

Advertentie
%d bloggers liken dit: