Bernice Notenboom van “Koppie Onder”: “De Westfriese Omringdijk en het zicht op het IJsselmeer voor de eeuwigheid bewaren!”

Bernice Notenboom van "Koppie Onder": "De Westfriese Omringdijk en het zicht op het IJsselmeer voor de eeuwigheid bewaren!"
Bernice Notenboom, een van de initiatiefnemers van de handtekeningenactie ‘Behoud het IJsselmeer” – Eigen foto

ANDIJK | APB – Samen met Annemarie Kooiman vormt Bernice Notenboom de initiatiefnemers van de handtekeningenactie “Behoud Het IJsselmeer”. Met anderen zijn zij beiden lid van de zwemclub “Koppie Onder”. Dagelijks nemen zij een duik in het IJsselmeer. De mogelijke plannen die op tafel liggen bedreigen het voortbestaan van de zwemclub, maar voor alles, ze bedreigen het aanzicht van de eeuwenoude Westfriese Omringdijk en de weidse en historische uitzicht op het IJsselmeer. En dát willen zij niet!

"Koppie Onder": "De Westfriese Omringdijk en het zicht op het IJsselmeer voor de eeuwigheid bewaren!"
Annemarie Kooiman van “Koppie Onder” en van het Actiecomité “Behoud Het IJsselmeer”
Zonsondergang op het IJsselmeer – Foto © Josine Hulzebos

Alternatief RES-plan ’Duurzaam leefbaar’

Een maand geleden las Bernice de bezwaren voor tegen het plaatsen van de zonnezandbanken op het IJsselmeer bij Andijk, althans de mogelijke plannen die er zijn maar voor nu zogenaamd van tafel zijn. Dat gebeurde tijdens de commissievergadering van de gemeente Medemblik. Aanleiding daarvoor is het omarmen door een groot deel van de gemeenteraad van een alternatief RES-plan ’Duurzaam leefbaar’, van burgeriniatiefnemer Kor Buitendijk, uit Bobeldijk.

Bernice Notenboom van "Koppie Onder": "De Westfriese Omringdijk en het zicht op het IJsselmeer voor de eeuwigheid bewaren!"
Bijzondere wolkenformatie boven het IJsselmeer – Foto © Jolanda Jonker

Anti-windmolenwerkgroepen

Zijn lobby voor dit plan bij de gemeenteraden van de achttien gemeenten in RES-regio Noord-Holland-Noord wordt ook gesteund door de anti-windmolenwerkgroepen van Schagen/Zijpe, Koggenland, Kolhorn e.o., Wieringermeer en …Medemblik. Toen werd er door de werkgroep Medemblik nog steun gevraagd aan o.a. de Dorpsraad van Andijk, maar omgekeerd is die steun er vooralsnog niet als het om dit plan gaat met Andijk… sterker, men is pleitbezorger geworden om dergelijke eilanden in het IJsselmeer aan te leggen! Kennelijk bij Andijk.

Bernice Notenboom van "Koppie Onder": "De Westfriese Omringdijk en het zicht op het IJsselmeer voor de eeuwigheid bewaren!"
De herdershond van Ilja Schoonderwoert op het kruiend ijs van het IJsselmeer – Foto © Ilja Schoonderwoert

In dit alternatieve RES-plan wordt afgezien van windmolens en zonneparken op land, door o.a. zonnezandbanken op het IJsselmeer te plaatsen. Bernice: “Een van de voorgestelde locaties ligt voor de kust van Andijk. In de raadsvergadering van 3 september is de motie van GroenLinks om o.a. Andijk te sparen van deze zonnenzandbanken verworpen. Met deze brief starten wij als actiecomité “Behoud het IJsselmeer” een handtekeningenactie die we op de commissievergadering van 1 oktober aan wethouder Nederpelt willen aanbieden!”

Bernice Notenboom van "Koppie Onder": "De Westfriese Omringdijk en het zicht op het IJsselmeer voor de eeuwigheid bewaren!"
Zonsondergang op het IJsselmeer – Foto © Marjolein Vriend

Onherstelbare aantasting

Op de vraag wat het grootste bezwaar is zegt Bernice het volgende: “Ons grootste bezwaar is dat het aanzicht vanaf de dijk onherstelbaar wordt aangetast. De Westfriese Omringdijk is een provinciaal monument met een enorme belangrijke historische waarde en daarbij hoort een onbelemmerd uitzicht over het water! De dijk beschermt de West-Friezen al sinds de 13e eeuw tegen water en is een tastbaar icoon van de West-Friese identiteit. De voorgestelde locatie voor de zonnezandbanken, ligt direct aan het enige stuk dijk in zijn oorspronkelijke staat. Het open water achter de dijk met haar grillige kustlijn is uniek en nog maar op een enkele plaats langs de kust van het IJsselmeer terug te vinden, zoals hier bij Andijk. Op de dijk zijn fiets- en wandelpaden waar Andijkers en toeristen iedere dag recreëren en genieten van het weidse uitzicht. Dat moet behouden blijven!”

Bernice Notenboom van "Koppie Onder": "De Westfriese Omringdijk en het zicht op het IJsselmeer voor de eeuwigheid bewaren!"
Een romantische scène bij het IJsselmeer – Foto © Naomi Mak

In het RES plan staat :

“Westfriesland is trots en zuinig op zijn traditionele identiteit met karakteristieke (lint)dorpen, open ruimtes en de mooie historische stadjes Hoorn, Enkhuizen en Medemblik. Dit landschap moet waar mogelijk behouden blijven. Hetzelfde geldt voor het IJsselmeer en Markermeer. Het water vervult meerdere functies voor de regio, waardoor het gebruik ervan voor energieopwekking goed doordacht moet worden”.

Bernice Notenboom van "Koppie Onder": "De Westfriese Omringdijk en het zicht op het IJsselmeer voor de eeuwigheid bewaren!"
Zonsondergang bij de Vooroever bij het IJsselmeer – Foto © Liet Groot

Voor de eeuwigheid behouden

Berenice vindt dat men Andijk simpelweg niet mag opofferen voor 135 hectare zonnezandbanken met 100 hectare zonnepanelen, “…tenzij je zonnepanelen een verrijking vindt om naar te kijken in plaats van een zonsondergang op het IJsselmeer!”, aldus Bernice. “Voordat we voor altijd iets kapot gaan maken, is het geen tijd voor bezinning om te koesteren wat we nog hebben en ons inzetten om het te behouden? Dit plan betekent ingrijpende veranderingen; geulen graven, zand storten, de ecologische waarden drastisch wijzigen en daarbij is rendement van zonne-energie relatief klein. Het landelijke net kan de geleverde zonne-energie nu al niet meer opslaan. Het Nederlandse bedrijfsleven en overheid gaan groots investeren in waterstof en aardwarmte. Zijn deze zonnezandbanken dan niet ‘klein bier’ vergeleken met het opschalen wat nodig is in Nederland om onze doelen überhaupt te kunnen halen?”

Bernice besluit met: “De voorgestelde locatie in Andijk rijmt totaal niet met de definitie van een provinciaal monument, we zijn trots op het open zicht op het IJsselmeer en pleiten met deze handtekeningenactie dat het voor de eeuwigheid behouden moet blijven!”

Bernice Notenboom van "Koppie Onder": "De Westfriese Omringdijk en het zicht op het IJsselmeer voor de eeuwigheid bewaren!"
Een vergezicht op het IJsselmeer – Foto © Marije Spruit
Jan Mol, directeur Jachthaven Andijk: “Handen af van IJsselmeer en Omringdijk!”
Jan Mol, directeur Jachthaven Andijk: “Handen af van IJsselmeer en Omringdijk!”

Bernice Notenboom van "Koppie Onder": "De Westfriese Omringdijk en het zicht op het IJsselmeer voor de eeuwigheid bewaren!"

Ga naar de petitie “Behoud Het IJsselmeer!” en zet je handtekening als je tegen de (mogelijke) plannen bent waarin eilanden worden aangelegd voor de kust van Andijk of in de buurt daarvan.

Foto’s zijn gemaakt door:

  • Marije Spruit,
  • Liet Groot,
  • Naomie Mak,
  • Marjolein Vriend,
  • Ilja Schoonderwoert
  • Jolanda Jonker
  • Josine Hulzebos
Advertentie
%d bloggers liken dit: