Gemeenteraadscommissie vergadert achter gesloten deuren over ‘parkeren in Medemblik’

Gemeenteraadscommissie vergadert achter gesloten deuren over ‘parkeren in Medemblik’
Besloten vergadering

De vergadering van de raadscommissie Ruimte wordt 4 april voor een deel achter gesloten deuren gehouden. Dat wil zeggen dat de presentatie Parkeeroplossingen centrum Medemblik /voortgang  uitvoering moties raad 6 december 2018 (DOC-19-137950) niet openbaar zijn.

Waarom de portefeuillehouder, Andrea van Langen, de presentatie in zijn geheel achter gesloten deuren wil houden is niet bekend. Het college had er ook voor kunnen kiezen gevoelige informatie achterwege te laten en de commissie schriftelijk te informeren.

Het college heeft de commissie verzocht een besloten presentatie te geven. Het verzoek voldoet volgens B&W aan de vereisten zoals die benoemd zijn in artikel 25 en 86 van de Gemeentewet (Gw). Het college baseert zich tevens op de Wet Openbaarheid van bestuur (Wob), met name art. 10 lid 2, sub b

Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:

b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde bestuursorganen.

Agenda’s

%d bloggers liken dit: