Komt u in aanmerking voor huurbevriezing?


Bewoners van een sociale huurwoning in Nederland met een relatief hoge huur kunnen in aanmerking komen voor huurbevriezing of -verlaging.

Het gaat om eenpersoonshuishoudens die huurtoeslag ontvangen en in een woning wonen met een huurprijs boven de 1e aftoppingsgrens (608 euro). Bij meerpersoonshuishoudens gaat het om een huur boven de 2e aftoppingsgrens (651 euro). Voorwaarde is dat ook deze huishoudens huurtoeslag ontvangen. Een klein aantal huurders van Woningstichting Het Grootslag zou misschien in aanmerking komen voor een huurbevriezing. Het gaat om eenpersoonshuishoudens die huurtoeslag ontvangen en in een woning wonen met een huurprijs boven de 1e aftoppingsgrens (608 euro). Bij meerpersoonshuishoudens gaat het om een huur boven de 2e aftoppingsgrens (651 euro). Voorwaarde is dat ook deze huishoudens huurtoeslag ontvangen. Een klein aantal huurders van Woningstichting Het Grootslag zou misschien in aanmerking komen voor een huurbevriezing.

Momenteel is een discussie gaande tussen de Woonbond en Aedes over een nadere uitvoering van het huurakkoord. Wij hebben een akkoord met de huurdersvereniging De Driehoek afgesloten over de huuraanpassingen per 1 juli voor de huurders van Het Grootslag. Hierbij is expliciete opgenomen dat we het afgesloten huurakkoord tussen De Woonbond en Aedes volgen.

De Woonbond roept Nederlandse huurders op om te kijken op hun website of zij in aanmerking komen voor huurverlaging of -bevriezing. Gezien ons woningbezit is er misschien een mogelijkheid voor een klein aantal huurders om aanspraak te maken op bevriezing.

Het Grootslag kan geen indicatie geven om hoeveel situaties het gaat binnen haar woningbezit. Ook heeft Het Grootslag geen inzicht in de huurtoeslag. Wel kan men huurders vertellen dat 90% van het woningbezit onder de 1e aftoppingsgrens zit.

Het Grootslag adviseert om nog even te wachten met het controleren of u in aanmerking komt voor huurbevriezing. In de tweede helft van april ontvangen alle huurders van een huuraanpassingsbrief. Zodra u weet wat uw huur per 1 juli wordt, kunt u een online check te doen op https://www.woonbond.nl/nieuws.

Foto door Lina Kivaka op Pexels.com

Woningstichting Het Grootslag