Resultaten naleving van de leeftijdsgrens alcoholverkoop in Noord-Holland Noord bekend

De gemeenten en GGD in de regio Noord-Holland Noord werken nauw samen om het alcoholgebruik van jongeren te verminderen. In opdracht van de 16 gemeenten heeft een bureau kortgeleden onderzoek gedaan bij verschillende verkooppunten in de regio. Met dit onderzoek geven gemeenten richting voor hun beleid van de komende periode. In de regio’s Alkmaar, Westfriesland en de Kop van Noord-Holland krijgt 37,6% van de jongeren onder de 18 géén alcohol mee bij de verkooppunten. Landelijk ligt het gemiddelde op 39,4% (2022). Op 23 november zijn de resultaten gepresenteerd aan bestuurders en beleidsambtenaren uit de drie regio’s.

Werkwijze van het onderzoek en resultaten

In de periode juli tot en met oktober van 2022 is onderzoek gedaan door getrainde mysteryshoppers van 16 en 17 jaar bij verschillende verkooppunten. Gemeenten leverden hierbij zelf locaties aan die veel jongeren bezoeken. Een verschil met het landelijk onderzoek is dat daar representatieve steekproeven van alle verkoopkanalen zijn gedaan. In het huidige onderzoek geven de cijfers aan in hoeverre de ‘hotspots’ binnen de verkoopkanalen de leeftijdsgrens naleven. Met de resultaten van dit onderzoek gaan gemeenten de komende periode de aanpak bepalen en eerdere plannen evalueren. 

Resultaten naleven controleren leeftijdsgrens 18 jaar:

  • slijterijen (67,6%)
  • supermarkten (61,6%) onbemande kassa’s scoorden beter met (85,2%)
  • cafetaria’s (34,3%) horeca (27,7%)
  • sportkantines (12,9%)

Het is nog steeds te makkelijk om aan alcohol te komen

“De resultaten vallen eerlijk gezegd tegen. Het is nog steeds te makkelijk om onder de 18 jaar aan alcohol te komen. Laat deze resultaten voor alle betrokkenen, zowel gemeenten als verkooppunten, een stimulans zijn om meer te doen aan bewustwording, preventie en handhaving. Belangrijk daarbij is dat we lokaal in gesprek gaan met de verenigingen, supermarkten, slijterijen en horeca met de centrale vraag: ‘Hoe kunnen we het beter doen?’. We kunnen de alcoholverstrekkers al veel bieden, zoals trainingen voor het personeel of de vrijwilligers, dus maak daar vooral gebruik van.” benoemt Toon Mans,  bestuurlijk trekker van ‘In Control of Alcohol & Drugs’ en burgemeester van Castricum.

Voorlichting wordt ingezet

Op verschillende manieren wordt in de regio’s gewerkt aan het terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren. Op scholen worden activiteiten gehouden en sportkantines krijgen advies. Meer over de resultaten en het rapport

In Control of Alchol & Drugs is een samenwerking van de 16 gemeenten uit Noord-Holland Noord, GGD Hollands Noorden, Brijder Jeugd, Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en GGZ Noord-Holland Noord.

Foto door cottonbro studio op Pexels.com

Advertentie
%d bloggers liken dit: