Een stilleven in een schuur

Een stilleven in een schuur

Soms kom je wel eens op een plek waar nog landbouwgereedschap ligt uit de vorige eeuw. Nee dit is geen museum, maar gewoon een hoekje in een schuur van een bouwer. Een tulpenbouwer die allang is gestopt met de tulpenteelt en zo af en toe wat heeft opgeruimd. Op deze manier neemt hij afscheid van zijn beroep en het werken op het land. Zijn leven draaide om de tulpen.

Een stapel houten kisten rusten in een hoek van de schuur. Die kisten of bakken werden o.a. gebruikt om de gerooide of gepelde bollen in te leggen. Het bollen rooien werd veelal door de mannen en jongens gedaan. De vrouwen en meisjes waren meestal aan het bollen pellen en werden betaald per bak. De ijzeren standaards liggen nu werkloos op de hefwagen. De houten bakken, vol met bollen, werden een voor een op de standaard gestapeld. De hefwagen duwde je onder die standaard en met diezelfde kar werden de stapel kisten opgetild. Zo konden er stapels volle kisten in de schuur verplaatst worden en naar de vrachtauto worden gebracht.

Menig tulpenbouwer had zo’n handige hefwagen. De sorteerrollen, en soort zeef met grote gaten om de bollen handmatig te sorteren, liggen op de kachel. De kachel die allang zijn dienst heeft volbracht. De bollen werden, om te sorteren, in de rol gedaan. En werden dan handmatig van links naar rechts gerold (geschud) zodat de grotere achterbleven en de kleinere er doorheen gingen. De sorteermachine staat er niet meer, die was al lang geleden verkocht. Het zeildoeken kleed hangt nog wel over de hefwagen. Dat kleed werd o.a. gebruikt om de bonen op te dorsen of om de bollen toe te dekken wanneer ze buiten stonden te wachten voor verwerking. Het zeildoeken schort hangt ernaast. Daar deed men de kwaadjes (het onkruid) in wanneer men b.v. ging wieden tussen de tulpenregels. Of men gebruikte het schort om het zaad, b.v. bonen in te doen, om te zaaien. Je had de handen vrij. Een bouwer was trots op zijn product! Dat zie je op de foto waarop de poster staat, opgehangen achter de zoldertrap. ‘Holland Bollenland!’, staat erop.

Weldra zal al dit moois ook eens opgeruimd worden en is het alleen nog maar een stilleven op de foto.

foto’s gemaakt 23 mei 2021

Corina Sas

Advertentie
%d bloggers liken dit: