Trainingsevent Veilig werken langs de weg

Trainingsevent Veilig werken langs de weg

Een leven lang ontwikkelen in de Noord-Hollandse praktijkNu alles weer kan en mag hebben de bij NH Connect aangesloten groenbedrijven samen met het Clusius College het unieke event ‘Veilig werken langs de weg’ georganiseerd.

Op dinsdagmorgen 8 maart verzamelden 350 medewerkers van NH Connect zich in het AFAS stadion in Alkmaar. Op deze aantrekkelijke locatie ging de training ‘Veilig werken langs de weg’ van start, een onderdeel van het praktijkleerplan dat nog voor de zomer wordt afgerond.

Grenzen wissen

De bedrijven van NH Connect (Werkom, IJmond Werkt, ProGroen, RegioGroen), WerkSaam Westfriesland en Clusius College hebben met dit event lef getoond door grenzen te verleggen, misschien zelfs te wissen, als het gaat om het leven lang ontwikkelen van mensen die in en op het werk extra begeleiding nodig hebben. Ook zij hebben recht op aansluiting op de alsmaar veranderende maatschappij en arbeidsmarkt. De werkgevers dienen te voldoen aan de veiligheidseisen op de werkvloer. Dit betekent bijscholing van hun medewerkers in de groenvoorziening, voor wie leren en ontwikkelen niet vanzelfsprekend is. Leren, lezen en begrijpen wordt echter wel van hen verwacht. Het aanbieden van aangepaste lesstof, die voornamelijk uit praktijkvoorbeelden bestaat en in de praktijk wordt geoefend, biedt de beste kansen.

Zien en doen

Projectleiders van Clusius College hebben samen met NH Connect deze specifieke training ‘Veilig werken langs de weg’ samengesteld. Op het buitenterrein van het AFAS stadion was een circuit aangelegd waarop de deelnemers konden oefenen in het afzetten van verschillende situaties, zoals een rotonde en een rijbaan. Gewerkt werd met borden, pionnen en afzetlinten en -hekken. Binnen in het stadion werden aan de hand van foto’s een aantal verkeerssituaties en de risico’s besproken. Daarna konden de deelnemers onder meer in kleine groepjes een afzetplan opstellen.

Positief, gemotiveerd en onder de indruk van de massaliteit van de oranje veiligheidshesjes binnen en buiten het stadion, gingen de deelnemers aan de slag onder aanvoering van hun eigen voormannen. De deelnemers en voormannen werden getraind door externe instructeurs. De instructeurs benadrukten dat de training ‘Veilig werken langs de weg’ juist om de veiligheid gaat van de medewerkers in de groenvoorziening zelf. Halve maatregelen gaan dus ten koste van hun eigen veiligheid. Aan het einde van de trainingsdag ontving iedereen een certificaat van deelname. Dit certificaat luidt het proces in om te komen tot een officiële praktijkverklaring. Deze praktijkverklaring wordt over 13 weken uitgereikt. In de komende weken wordt eerst nog tijdens het werk op de eigen bedrijfslocatie geoefend met hetgeen de deelnemers op de trainingsdag hebben geleerd.

Natuurlijk één

In de zoektocht naar grote opdrachtgevers zoals gemeenten, hoogheemraadschap, provincie, landschaps- en natuurorganisaties en naar kansen om materieel efficiënt in te zetten, kennis en medewerkers uit te wisselen, vervoersafstanden te verminderen en zo milieuvriendelijk mogelijk te kunnen werken, ligt de basis van NH Connect. Het is daarmee het grootste groenbedrijf van Noord-Holland.

Dit samenwerkingsverband van sociale ondernemingen in de groensector in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal heeft in 2018 vorm gekregen. NH Connect voert de slogan Natuurlijk één en heeft als missie een duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Met elkaar leveren zij 100% kwaliteit voor een marktconforme prijs.

Het kan, dus doen

De training ‘Veilig werken langs de weg’ is tot stand gekomen door de bijdrage van NH Connect, gelden uit de financiële regelingen voor het thema ‘Een leven lang ontwikkelen’ dat door de Rijksoverheid wordt ondersteund en de onuitputtelijke inzet van de projectleiders van Clusius College. In de reguliere praktijkverklaringstrajecten is de medewerking van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (S-BB) voor het inzichtelijk maken van de leerbedrijven en het UWV voor de financiële regelingen wenselijk. NH Connect en Clusius College hebben gezamenlijk het praktijkleerplan ontwikkeld. Om een praktijkverklaring uit te kunnen reiken aan de deelnemers is het noodzakelijk dat er minimaal een heel werkproces in de praktijk wordt afgerond. Veilig werken langs de weg is echter slechts een klein deel van een werkproces. Om toch een praktijkverklaring af te kunnen geven, hebben de betrokken partijen de cursusinhoud gelokaliseerd in het kwalificatiedossier en aangevuld tot een heel werkproces. Na afronding van het werkproces in de praktijk krijgt de deelnemer een officiële praktijkverklaring, waarmee de positie van de deelnemers op de arbeidsmarkt wordt verstevigd. Het sluit aan bij de behoefte aan een skills paspoort; hoe voller het skills paspoort is, hoe steviger de deelnemer staat op de arbeidsmarkt.

De vraag naar vaklui voor het groen en het onderhoud van openbare ruimten blijft onverminderd groot. De natuur groeit dus werk in het groen is er altijd. In de wintermaanden en het vroege voorjaar hebben de groenbedrijven meer tijd om hun groenwerkers op te leiden. Om de medewerkers van de participatiebedrijven gericht te trainen en op te leiden, is de NH Connect Academy opgericht. Binnen de Academy worden de specifieke vakvaardigheden, theoretische kennis en algemene vaardigheden op een voor de doelgroep passende wijze aangeboden. Deels door Clusius College, deels door externe trainingsinstituten. Maar gezamenlijk wordt er gewerkt aan individuele ontwikkeltrajecten om ieders positie op de Noord-Hollandse arbeidsmarkt te verstevigen.

Werktrots

NH Connect werkt aan een inclusieve arbeidsmarkt. Hierbij is hulp nodig van de gemeentelijke en regionale overheden die ook grenzeloos moeten kunnen denken en acteren door hun opdrachtvoorwaarden over inzet van uitkeringsgerechtigden bij te stellen. De groenbedrijven bepalen hoe en met hoeveel mensen zij de opdracht uitvoeren waarbij zij ‘nabij thuis werken’ als uitgangspunt hanteren.

Alle partijen erkennen dat werktrots, eigenwaarde, zelfvertrouwen en collegialiteit bijdragen aan het welzijn van mensen en de maatschappij. NH Connect en Clusius College zetten hun schouders eronder en zij verwachten dat ook van anderen.

Over WerkSaam Westfriesland

WerkSaam is een samenwerkingsverband op het terrein van ‘Werk en Inkomen’ van zeven Westfriese gemeenten. WerkSaam Westfriesland staat voor werk, ontwikkeling en inkomen. Wij begeleiden mensen naar de arbeidsmarkt. Wij geloven dat werken loont en gaan ervoor dat iedereen meedoet. WerkSaam maakt dit mogelijk door maatwerk te leveren op het gebied van arbeidsbemiddeling, arbeidsontwikkeling en inkomensondersteuning. Dit gebeurt samen met werkgevers en partners. WerkSaam kent de regio, regelgeving en weet wat werkgevers nodig hebben. Samen bijdragen aan een WerkSaam Westfriesland!

Meer informatie over WerkSaam vindt u op www.werksaamwf.nl.

Advertentie
%d bloggers liken dit: