Raadsvragen over krantenartikel wethouder Medemblik

Raadsvragen over artikel wethouder MedemblikWognum | Geert Mos, Siem Zeilemaker en Ria Manshanden van de respectievelijke fracties D66, PWF en GroenLinks hebben het college van B&W onlangs schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van een krantenartikel geschreven door Andrea van Langen, fungerend wethouder van Medemblik, weliswaar met de ondertekening “voormalig Statenlid VVD”.

In dit artikel – waarin volgens de fracties opvallend genoeg elk agrarisch element ontbreekt wordt volgens hen een (partij)politieke beschouwing gegeven over het lopende formatieproces van gedeputeerde staten in de provincie Noord-Holland.

 

Daarbij worden ook standpunten onder de loep genomen van politieke partijen die mede in de gemeenteraad van Medemblik zijn vertegenwoordigd. Specifiek valt op de kritische toon richting GroenLinks in relatie tot vermeende mindere mogelijkheden voor woningbouw”, aldus de fracties. Naar hun mening kan dit artikel tot verwarring bij de lezer/burger leiden. “De wethouder is bij de bevolking primair bekend in haar functie, wordt geacht in openbare uitingen namens het college te spreken en daarbij weg te blijven van partijpolitiek. Er zijn hierbij o.i. twee ‘petten’ door elkaar gehaald”, aldus de dir fractievoorzitters.

Dit alles leidt bij deze fracties tot de volgende vragen aan het college waarop nog geen antwoord is gegeven.

1. Was het college vooraf op de hoogte van deze publicatie?

2. Zo ja, deelt het college de opvattingen die in het artikel worden verwoord?

3. Is het college met ons eens, dat het niet gepast is wanneer een wethouder van Medemblik een overduidelijk partijpolitiek artikel publiceert in een medium dat huisaan-huis in onze gemeente wordt verspreid, ook al wordt daarbij een andere (sinds kort voormalige) functie vermeld? Indien neen, wat is dan uw zienswijze?

4. Is het college met ons eens, dat deze handeling tot verwarring kan leiden over de vraag of het hier standpunten van het college namens de gemeente Medemblik betreft? Indien neen, wat is dan uw zienswijze?

5. Is het college met ons eens dat het in een kritische sfeer noemen van namen van in de Medemblikse raad vertegenwoordigde partijen het negatieve effect van deze handelwijze nog eens versterkt? Indien neen, wat is dan uw zienswijze?

6. In de raadsvergadering van 14 mei 2018 heeft de raad een motie behandeld (en niet aangenomen) waarin het samengaan van het wethouderschap en het lidmaatschap van PS van mevr. van Langen is ontraden. Daarbij was een van de overwegingen de uiteenlopende belangen die in deze posities moeten worden behartigd. In haar reactie toen heeft mevr. van Langen aangegeven dat daarvoor niet behoefde te worden gevreesd. Is het college met ons eens dat met dit artikel deze verschillende belangen niet uit elkaar zijn gehouden? Indien neen, wat is dan uw zienswijze?

7. Wat is het college voornemens te doen om te zorgen dat incidenten als dit vanaf nu niet meer zullen voorkomen?

Het college heeft twee weken de tijd de vragen te beantwoorden.

%d bloggers liken dit: