Vanavond raadscommissievergadering

Vanavond om 19:30 uur komt de raadscommissie weer bijeen voor een vergadering in het gemeentehuis te Wognum. De vergadering kan digitaal worden bijgewoond en hier vind je de Agenda

Actieve informatie.

In de nieuwe Gemeentewet, zoals deze vanaf 7 maart 2002 van kracht is, is aan het college van burgemeester en wethouders en aan de burgemeester de verplichting opgelegd de gemeenteraad alle informatie te verstrekken, die deze nodig heeft voor de uitoefening van zijn taken. Dit wordt de actieve informatieplicht genoemd.

%d bloggers liken dit: