VVD en CU stellen raadsvragen over sluiting consultatiebureau

VVD en CU stellen raadsvragen over sluiting consultatiebureau
Het consultatiebureau in Andijk

VVD en CU stellen raadsvragen over sluiting consultatiebureaus in Andijk en Abbekerk

“U heeft ons een informatienota gestuurd over uw beslissing om de consultatiebureaus in Andijk en Abbekerk per 1 sept. a.s. tijdelijk te sluiten omdat de GGD heeft aangegeven dat de inrichting daarvan niet aan de eisen voldoet.

De sluiting kan lang gaan duren omdat nog niet duidelijk is hoe ons Lange Termijn Accommodatiebeleid eruit gaat zien. Het zou zelfs, vrezen wij, kunnen leiden tot een definitief einde voor het consultatiebureau in deze dorpen.

Dit is iets waar de raad zich in dec. 2016 tegen heeft uitgesproken, toen is besloten deze consultatiebureaus open te houden en daarvoor een oplossing te vinden in het LTA-beleid. Bij besluit van maart 2017 is € 78.000 eenmalig beschikbaar gesteld om de bureaus aan te passen aan de eisen die toen waren gesteld en m.i.v. 2018 zijn de kosten structureel in de begroting opgenomen.

Ondergetekenden hebben naar aanleiding hiervan de volgende vragen:

 1. De informatienota noemt een bijlage waarin de argumenten van de GGD staan. Ook wordt het bedrag berekend om de ruimte in Andijk (gemeente-eigendom) weer aan de eisen te laten voldoen. Die zit er niet bij. Kunt u deze bijlage aan de raadsleden verstrekken?
 2. Ook in 2016 dreigde er al een sluiting. De gemeenteraad heeft toen besloten daarin te investeren om dit te voorkomen. Zijn de eisen van de GGD sedertdien aangescherpt, heeft er een nieuwe inspectie plaatsgevonden, zijn het andere gebreken of wat is anders de reden voor deze aanschrijving?
 3. Kunt u aangeven hoeveel uur per week beide bureaus nu voor cliënten geopend zijn?
 4. Kunt u aangeven wat de kosten per jaar voor beide bureaus op dit moment zijn? (Dit mag ook in een overzicht van de kosten van alle consultatiebureaus in de gemeente als dat reeds aanwezig is).
 5. U noemt uitwijk naar een locatie in een andere kern als alternatief tijdens de sluitingsperiode. Dit brengt nogal wat ongemak mee voor de bezoekers. Is het mogelijk om de consultatiebureaus in de beide dorpen zo lang bij andere zorgverleners (zoals bejaarden- e/o zorgtehuizen en huisartsenpraktijken) in Andijk en Abbekerk onder te brengen ?
 6. Ziet u zo’n clustering van activiteiten binnen de kern ook als oplossing voor de toekomst om het consultatiebureau (een uitdrukkelijke wens van de raad) voor Andijk en voor Abbekerk te behouden?
 7. Gaat u de mogelijkheden zoals bedoeld in vraag 5/6 onderzoeken om de dreigende (tijdelijke) sluiting te ondervangen? Zo nee, waarom niet?
 8. De portefeuillehouder onderhoudt de communicatie met de GGD, staat in uw nota. Heeft de portefeuillehouder contact met de GGD gelegd nadat dit bericht binnenkwam en de wens van de raad over het voortbestaan van beide bureaus onder de aandacht van de GGD gebracht?”

Eén reactie

 1. Slechts een deel van het kleine gebouwtje aan de Kleingouw in Andijk wordt gebruikt door het consultatiebureau. En aan de voor- en achterzijde is er vrij veel glasoppervlak waardoor het creëren van een ventilatiemogelijkheid niet moeilijk zal zijn en lijkt een sluiting zo niet nodig.

  Like

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: