Advertenties

Subsidie voor verbetering Noord-Hollands water

unnamed (5)
Grondeigenaren, zoals landbouwers, die maatregelen willen nemen om de waterkwaliteit of –kwantiteit in Noord-Holland te verbeteren kunnen daarvoor subsidie aanvragen. Projecten moeten het watersysteem beter bestand maken tegen de gevolgen van klimaatverandering, de waterkwaliteit verbeteren of de biodiversiteit in het water versterken. In totaal is € 800.000 beschikbaar.

Verbetering Noord-Hollands water

De maatregelen moeten bijdragen aan het voorkomen of beperken van wateroverlast, watertekort of verzilting van grond- en oppervlaktewater of bijdragen aan een verbeterde kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. Deze doelen zijn vastgelegd in de provinciale Watervisie 2021 en de waterbeheerplannen van de waterschappen. Ook projecten die de biodiversiteit in het water gunstig beïnvloeden, komen in aanmerking voor deze subsidie. Daarnaast moet er een directe link zijn met landbouwactiviteiten.

Lees verder

Advertenties

Noord-Holland helpt jonge boeren duurzaam investeren

image
De provincie Noord-Holland stelt voor de vierde keer subsidie beschikbaar voor jonge landbouwers die hun bedrijf duurzaam moderniseren. Bijvoorbeeld door te investeren in netten tegen hagelschade aan fruitbomen , zuiveringssystemen voor afvalwater op het boerenerf, elektrische voertuigen of een GPS-systeem om koeien makkelijker te weiden.  In totaal is € 550.000 beschikbaar.

Lees verder

OVW Café 9 november: presentatie Jack en Angeline Koopman, Ceres Agrar – Agrarisch ondernemen met Westfries boerenverstand

image

Op 9 november nemen Jack en Angeline Koopman u mee op een agrarische ondernemersreis door de tijd en de wereld. Een avontuur dat ruim 100 jaar geleden begon in Wervershoof en het echtpaar via Duitse, Russische, en Amerikaanse bodem weer terugbracht naar de Westfriese klei.

Jack is de vierde generatie in het boerenbedrijf. Vanuit de Westfriese klei verhuisde hij met zijn vrouw en zakelijk partner Angeline naar Duitsland . Zij richtten twee melkveehouderijen op, starten een boerenbedrijf in Rusland en de VS en kregen drie dochters. In 2010 verhuisde het gezin naar Kansas

Lees verder