Servan Ott Fotografie: Watersnip en zijn schrikreactie

Voor veel vogelfotografen is de Watersnip een Nederlandse top (weidevogel)soort om goed voor de lens te krijgen. Mysterieus en vooral bijzonder schuw en zie je hem meestal alleen vluchtig als hij zich plots en in een zigzaggende snelle vlucht uit de voeten maakt. Met het typerende en kenmerkende geluid van de Watersnip in vlucht. Bij het fotograferen vanuit een hut of een camouflagetent is het bij een plasdras zoals bij Gruttoland mogelijk om hem/haar van heel dichtbij te fotograferen. Een erg bijzondere en geliefde (foto)houding dan van de Watersnip is de schrik,- of verdedigingshouding. Waarbij de snip zich klein maakt, vooroverbuigt en zijn staart helemaal uitspreidt.

Dit doen ze bij het minste of geringste wanneer ze zich in het open terrein bevinden. Een kwikstaartje of overvliegende duif kan dit al veroorzaken. Al fotograferend en vrij onverwachts deed de Watersnip dit afgelopen weekend pal voor de hut, tijdens een grote en snelle serie beelden waardoor de schrikreactie er helemaal goed opstond. Het is iedere keer een genot om deze bijzondere weidevogelsoort en zijn gedrag goed te kunnen observeren en vast te leggen.  

Mee een keer op vogelfotografie,- of natuurfotografie pad?

Een vogelfotografie workshop op Gruttoland op zaterdag 13 augustus én een natuurfotografie workshop in de Oostvaardersplassen op zaterdag 6 en zaterdag 27 augustus 

%d bloggers liken dit: