Provincie opent jacht op Rosse Stekelstaart in verband met bedreiging Witkopeend

CC BY-NC-ND 2.0 NL
Foto Tonnie van den berg – CC BY-NC-ND 2.0 NL

Sinds augustus 2016 geldt een Europees verbod op bezit, handel, kweek, transport en import van een aantal uitheemse planten en dieren: zogenoemde invasieve exoten. Deze soorten vormen een bedreiging voor andere dieren en plantensoorten en kunnen daardoor schadelijk zijn voor de biodiversiteit. De provincie Noord-Holland werkt aan de bestrijding van invasieve exoten, zoals de waterplanten watercrassula en cabomba en de eendensoort rosse stekelstaart.

Vangkooien en afschot

Dit betekent onder andere dat deze soort sinds 2016 niet langer in de Europese Unie mag worden gehouden, ingevoerd, vervoerd, gecommercialiseerd, gekweekt, gebruikt, uitgewisseld noch vrijgelaten in de natuur. De soort is vooral een bedreiging voor de met uitsterven bedreigde witkopeend (oxyura leucocephala) door hybridisatie en competitie.

De bedreigde Witkopeend – foto Pauline Klinkenberg – CC BY-NC-ND 2.0 NL

De rosse stekelstaart leeft in geheel Amerika, behalve oostelijk Noord-Amerika. Hij leeft in ondiep, voedselrijk water met een weelderige vegetatie. De soort heeft zich ook gevestigd als exoot in Europa. De rosse stekelstaart mengt zich in de vrije natuur onder de witkopeenden en vormt bastaards. Daardoor dreigt de zeldzame witkopeend uit te sterven. Daarom worden er projecten uitgevoerd om de rosse stekelstaart in West-Europa uit te roeien.[2] De soort staat sinds 3 augustus 2016 op de Unielijst voor invasieve uitheemse soorten.

Wat deze eenden aangaan, de Rosse Stekelstaart – internationaal bekend onder de naam Oxyura jamaicensis, heeft de aandacht gekregen van de Provincie Noord-Holland. De gedeputeerden van de provincie hebben onlangs het besluit genomen dat de eenden moeten worden gevangen en gedood, dat gebeurt met o.a. vangkooien en door afschot. Het besluit wordt uitgevoerd door Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland (of die in opdracht werken van de stichting) en kunnen zo nodig worden bijgestaan door “de sterke arm”, de politie.

De opdracht geldt voor de periode van 5 jaar.

%d bloggers liken dit: