Raadsvragen PW2010 over sluiting consultatiebureau Andijk en Abbekerk

Mede naar aanleiding van onze publicatie inzake het sluiten van de consultatiebureaus in Andijk en Abbekerk heeft Cees Neefjes (foto) van PW2010 raadsvragen ingediend bij het college van B&W van de gemeente Medemblik.

A. Kort geleden werd bekend dat de GGD de consultatiebureaus in Andijk en Abbekerk wil sluiten om technische redenen, waaronder de ventilatie in deze gebouwen. Jaren geleden wilde de GGD beide consultatiebureaus sluiten. Het college was daar gevoelig voor. De raad was daar tegen en stemde het voorstel weg. Wij hebben toen juist gepleit voor het behoud van deze twee consultatiebureaus in het belang van laagdrempelige toegang tot de gezondheidszorg en meer ten behoeve van zuigelingen en peuters, maar ook van de ouders. Juist met het oog op preventie en vroegtijdige signalering kan er bijtijds worden bijgestuurd/ geholpen om later problemen te voorkomen.

NB.: Vlak voor het reces worden we weer met een ingrijpend besluit voor een voldongen feit geplaatst. Precies al voor het in 2017, de grof vuil perikelen.

B. Al eerder hebben wij vragen gesteld over de ventilatie in met name de dorpshuizen. Ook in mei hebben wij over de Coronasteun vanuit het Rijk voor de dorpshuizen vragen gesteld. De gemeente Medemblik ontving een bedrag van € 31.000. Omdat dit niet geoormerkt is, zal het aan andere zaken worden besteed. Gezien de steeds besmettelijker varianten van het Covid-19 virus, de herfst die in aantocht is, er gewezen wordt op het belang van een goed werkende ventilatie, dorpshuizen met name in de herfst en winter druk bezocht worden door ouderen.

 1. Betekent dit, dat wanneer het dorpshuis in Abbekerk een grondige metamorfose plus een goede ventilatievoorziening heeft ondergaan door de vernieuwbouw, het consultatiebureau daar weer terugkeert? Of betekent tijdelijk een definitieve sluiting en waarom dan? De technische reden vervalt.
 2. Wordt in Andijk naar een geschikte locatie als mogelijk alternatief gezocht? Zo nee, waarom niet? Zo ja welke opties zijn er?
 3. De kwaliteit van de ventilatie in het dorpshuis in Abbekerk wordt o.a. als reden opgegeven voor een tijdelijke sluiting aldaar. Veel mensen bezoeken het dorpshuis nu, maar ook straks. Is de kwaliteit voor hen wel voldoende of stellen we de bezoekers mogelijk bloot aan virusbesmettingen? Zo nee, waarom niet?
 4. In het artikel van Medemblik Actueel staat vermeld dat de problemen binnen 3 maanden moeten worden opgelost. Kennelijk ziet de GGD daar mogelijkheden toe. Hoe gaat u dit aanpakken? Als dit wel mogelijk is, zou dit betekenen dat het consultatiebureau per 1 december weer kan functioneren?
 5. Zou in verband ter voorkoming van besmettingen het bedrag van de overheid voor de gemeenschapshuizen of een deel ervan, besteed kunnen worden aan onderzoek naar de staat van de ventilatie in een aantal al wat oudere dorpshuizen in onze gemeente? Zo nee, waarom niet? Uiteindelijk was deze Coronasteun wel bedoeld voor
  gemeenschapshuizen.

  Hoewel u telkens wijst op de verantwoordelijkheid van de besturen in deze, vinden wij dat de de morele verplichting/verantwoordelijkheid bij het gemeentebestuur ligt. Je kunt dit niet van vrijwilligers vragen.
Advertentie

Eén reactie

 1. Bij het consultatiebureau aan de Kleingouw in Andijk gaat het om een heel klein gebouwtje waar in een handomdraai een behoorlijk werkende ventilatie moet kunnen worden aangelegd lijkt me. Sluiting was dan niet nodig.

  Like

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: