Tijdelijke aanpassing dienstverlening consultatiebureau Andijk

Tijdelijke aanpassing dienstverlening consultatiebureau Andijk
Tijdelijke aanpassing dienstverlening consultatiebureau Andijk

ANDIJK – De GGDNH-locatie in Andijk in het voormalig bankgebouw aan de Kleingouw voldoet niet aan de wettelijke huisvestingseisen. In de dit gebouw is het consultatiebureau gevestigd. Op basis van dit inzicht heeft de GGD aangegeven dat er op deze locatie tijdelijk geen medische handelingen meer mogen plaatsvinden. Dat laat wethouder Joset Fit aan de Dorpsraad Andijk weten.

Door het college van B&W van de gemeente Medemblik is daarom besloten de dienstverlening van de JGZ uitvoeringslocatie in Andijk tijdelijk stop te zetten. Dit geldt ook voor Abbekerk waar dezelfde problemen zijn geconstateerd.

Op de locatie in Andijk is de ventilatie/het klimaat onvoldoende en is er sprake van ruimtegebrek en zijn er vanuit de RI&E (Risico-inventarisatie & -evaluatie) punten naar voren gekomen die binnen 3 maanden verholpen moeten zijn.

Om te voldoen aan de wettelijke huisvestingseisen op locatie Andijk dient er geïnvesteerd te worden. Gezien het feit dat de locatie Andijk gemeentelijk eigendom is komen deze kosten voor rekening van de gemeente. De GGD heeft de benodigde investeringskosten geschat op € 81.000.

Er is onderzoek nodig om te bepalen welke locaties het meest geschikt zijn voor JGZ dienstverlening. In samenwerking met GGDHN wordt gedurende de tijdelijke sluiting van locatie Andijk in Andijk gemonitord welke behoefte er is. Op basis van deze inzichten en in aansluiting op andere ontwikkelingen als de mogelijkheid om gebruik te maken van (nieuwe) dorpshuizen, zal bekeken worden op welke locaties JGZ dienstverlening gewenst is en of dit in de vorm van een inloopspreekuur en/of medische dienstverlening is. Naar verwachting zal dit aan het eind van het jaar bekend worden gemaakt.

Nadere informatie

De afstand naar consultatiebureaus wordt voor inwoners tijdelijk groter. Echter, het aantal inwoners dat gebruik maakt van de locaties in Andijk is beperkt en zij kunnen gebruik maken van andere locaties. De afstand tot de dichtstbijzijnde consultatiebureaus valt binnen de wettelijke normen en inwoners kunnen daarnaast ook gebruik maken van locaties in buurgemeenten. Aansluitend heeft GGDHN aangegeven dat maatwerk in de zin van ambulante dienstverlening mogelijk is (consultatie aan huis). De GGDHN zal inwoners van Andijk die gebruik maken van de consultatiebureaus ook informeren hoe de dienstverlening in de komende tijd zal plaatsvinden.

%d bloggers liken dit: