Donderdag 18 februari Gemeenteraadsvergadering

Donderdag 18 februari Gemeenteraadsvergadering

Donderdagavond wordt er een gemeenteraadsvergadering gehouden, ook nu weer betreft het een digitale bijeenkomst van de raadsleden.

Hier vind je de Agenda van de raadsvergadering

Twee van de behandelde onderwerpen zijn het vaststellen van de Kadernota’s 2022 gemeenschappelijke regelingen, bestuursvoorstel Omgevingswet Veiligheidsregio en Raadsvoorstel Financieel in Balans Sociaal domein 2020.

De vergadering begint om 1930 uur en wordt als vanouds voorgezeten door burgemeester Frank Streng. De vergadering kan online worden gevolgd via de website van de gemeente Medemblik.

%d bloggers liken dit: