Bijstand in Medemblik: Ontvangen boodschappen – coulance of strikt de wet toepassen?

Bijstand in Medemblik: Ontvangen boodschappen - coulance of strikt de wet toepassen?
Bijstand in Medemblik: Ontvangen boodschappen – coulance of strikt de wet toepassen?
GroenLinks | Gemeente Medemblik
Ria Manshanden

Ria Manshanden, fractievoorzitter van GroenLinks Medemblik heeft raadsvragen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik o.a. over hoe de gemeente omgaat met mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en ook boodschappen ontvangen van familie, vrienden of naasten.

Aanleiding is een recent geval waarbij een uitkeringsgerechtigde een hoge boete van € 7.000 vanwege het niet melden van de ontvangen boodschappen van de moeder. Dat leidde landelijk tot grote verbijstering over de hardheid van de wet. Politieke partijen in de Tweede Kamer willen dit veranderen.

GroenLinks zegt zich zorgen te maken: “Zeker in deze corona tijd, waarbij veel mensen het financieel moeilijk hebben en krijgen en wellicht in de bijstand terecht komen, is dit een onderwerp waar wij ons zorgen over maken.” Om meer duidelijkheid te verkrijgen heeft de Medemblikker fractie van GroenLinks raadvragen ingediend.

  1. Vanaf het begin van de coronacrisis neemt het aantal mensen in de bijstand toe, om
    welke aantallen/ percentages gaat het in onze gemeente? Is dit zorgelijk te noemen, kunt u hier iets over zeggen?
  2. Hoe wordt er omgegaan met (anonieme) meldingen over mensen die zich niet aan de
    bijstand regels houden? Worden de mensen om wie het gaat daar eerst zelf mee
    geconfronteerd. Hoor en wederhoor, of wordt er direct een onderzoek ingesteld? Hoe
    gaat dit in zijn werk?
  3. Wij weten dat de mensen die een bijstandsuitkering ontvangen alles moeten melden
    wat van invloed kan zijn op hun situatie. Valt daar het ontvangen van incidentele hulp
    in natura van familie en naasten ook onder? Bv. het ontvangen van levensmiddelen?
  4. Zo ja, hoe wordt er in onze gemeente mee omgegaan, wanneer dit niet gemeld wordt ?
    Wordt hier coulant mee omgegaan of juist heel strikt ? Zou u dit vanuit de dagelijkse
    praktijk kunnen toelichten?
  5. Elders in het land werd het niet melden van het ontvangen van boodschappen als fraude
    aangemerkt. Dus een strafbaar feit. Kunnen wij erop vertrouwen dat onze gemeente
    hier, zeker in deze tijd, coulanter mee omgaat en maatwerk toepast?

Het college moet nog antwoorden.

Foto door Jack Sparrow op Pexels.com

Eén reactie

  1. Het artikel over gemeentelijke schuldhulp verlening met raadsvragen van de VVD met betrekking tot kleine ondernemers / zzp-ers ademt een andere sfeer en terecht dan rond de bijstandsuitkering waarbij 7000 euro terugbetaald moet worden. Bij beide categorieën is het in een aantal gevallen moeilijk om deze tijd redelijk door te komen en mag je een empathische en daarbij coulante opstelling verwachten. Hoe zit het overigens bij een bijstandsgerechtigde met het verkrijgen van kleding, al dan niet afgedragen, van familie, vrienden en naasten zoals bijvoorbeeld nu een winterjas, die doorgaans ook nog vrij duur is.

    Like

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: