VVD Medemblik: raadsvragen over gemeentelijke schuldhulpverlening kleine ondernemers / zzp-ers

VVD Medemblik: raadsvragen over gemeentelijke schuldhulpverlening kleine ondernemers / zzp-ers
Raadsvragen over gemeentelijke schuldhulpverlening kleine ondernemers / zzp-ers

Naar aanleiding van recente krantenberichten in het NRC en het NHD waarin te lezen valt dat veel gemeenten nog niet of onvoldoende zijn voorbereid op een waarschijnlijke golf van aanvragen van kleine ondernemers / zzp-ers om schuldhulpverlening als gevolg van de economische gevolgen van de lockdown en andere coronamaatregelen heeft de VVD-fractie van de gemeenteraad van de gemeente Medemblik raadsvragen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

VVD Medemblik vraagt zich af hoe het eraan toegaat in de gemeente Medemblik nu met ingang van 1 januari de Wet Schuldhulpverlening aangepast is zodat deze hulp wel mogelijk is. Volgens de krantenberichten wordt gevreesd dat veel gemeenten hier niet voor zijn toegerust. “Gemeenten zijn druk bezig met het opzetten van zzp-loketten. Veel gemeenten hebben niet gewacht op de nieuwe wet om in actie te komen, maar zijn al voor Corona begonnen met het zo vroeg mogelijk oppikken van signalen van problematische schulden.”

  1. Bent u op de hoogte van deze berichten?
  2. Hoe is de situatie in onze gemeente?
  3. Is gemeente Medemblik ook al druk bezig met opzetten van zzp-loketten.
  4. Als ook onze gemeente onvoldoende is voorbereid, welke maatregelen gaat u nemen om
    deze aanvragen zonder vertraging op te pakken, zodat deze mensen meteen kunnen
    worden geholpen?

Het college moet nog antwoorden.

Foto door Pixabay op Pexels.com

%d bloggers liken dit: