Plan van Staatsbosbeheer voor Vlietbos

Het gaat in het kaartje om de twee grote gebieden die het dichts tegen het park liggen. De plannen voor bosaanplant betreffen op dit moment de perceelnummers 229 en 119. Het betreft hier een concept-visie kaart die als uitgangspunt voor de plannen geldt, d.w.z. de exacte locaties zijn nog niet definitief.
Andrea van Langen met een perenboompje in haar hand

Begin vorig jaar benaderde Staatsbosbeheer de gemeente Medemblik met de vraag of er ruimtelijk kon worden ingestemd met een andere inrichting van het natuurgebied ten westen van de Groote Vliet. Staatsbosbeheer wil er Hollandse bomen gaan planten. Bomen kunnen Co2 vastleggen en remmen de klimaatverandering af. “Deze tijd maakt nog eens extra duidelijk hoe belangrijk de natuur voor ons is”, aldus wethouder Andrea van Langen. Het initiatief werd dan ook positief ontvangen

Staatsbosbeheer ging vervolgens in overleg met hun pachters. Nu het plan wat meer concrete vormen begint aan te nemen is de volgende uitdaging de financiering voor het maken van een plan. Als die geregeld is wordt de Omgevingsvergunning aangevraagd. Dat zal naar verwachting in de loop van dit jaar gebeuren. Het streven is om half november te starten met de aanplant van de eerste bomen. Als alles goed verloopt, is de aanplant in het voorjaar van 2022 afgerond. In het plan komt ook ruimte voor duurzame graspaden zodat het kersverse bos in onze gemeente ook voor wandelaars toegankelijk wordt.

%d bloggers liken dit: