Nieuwjaarsconcert Venhuizen

Bewoners van de Oekraïne hebben het zwaar in deze tijden. De vooruitzichten voor 2023 zijn niet rooskleurig. Velen zoeken troost en verlichting in de Orthodoxe kerken.

Cultureel Centrum De Triangel heeft het Hoorns Byzantijns Mannenkoor uitgenodigd voor een nieuwjaarsconcert in Venhuizen. De gezangen van het HBM worden zo authentiek mogelijk vertolkt, net zoals ze in de Oosters Orthodoxe kerken en kloosters ook nu nog klinken. In de Orthodoxe traditie wordt dit weekeinde Kerstfeest gevierd en het programma zal vooral in het teken staan van dit feest. Het koor zingt deze middag naast de liturgische liederen ook een aantal Kerstliederen in het kerk-slavisch. Ook zullen enkele Kerstliederen en volksliederen in het Oekraïens gezongen worden, omdat na de inval in Oekraïne het HBM besloot de Russische volksliederen en Kozakkenliederen voorlopig niet meer op het programma te zetten.

Het HBM dat niet specifiek kerkelijk gebonden is, brengt Slavisch-Byzantijnse kerkmuziek in de monastieke (=klooster) stijl. Het zijn soms de “eenvoudige” melodieën zoals deze door de monniken in de kloosters worden gezongen, maar ook de prachtige vierstemmige composities staan op het repertoire.

In alle gevallen komt de diepte van de spiritualiteit tot uiting in de liederen die a capella worden gezongen, want de regel is dat alleen wat God geschapen heeft (de menselijke stem) de gebeden en gezangen mag vertolken.

De muziek van het Hoorns Byzantijns Mannenkoor brengt het publiek in de sfeer van eeuwenoude iconen en kathedralen met priesters die in ceremoniële gewaden de Orthodoxe diensten leiden. Een bijzonder concert in een bijzondere tijd in de NH-kerk.

Advertentie
%d bloggers liken dit: