Opening kinderboerderij De Put: Nog even geduld, a.u.b.

Kinderboerderij De Put – Archieffoto © CAPAND

De Dorpsraad Andijk heeft de gemeente Medemblik gevraagd wanneer het parkje / de kinderboerderij De Put weer opengesteld wordt voor het publiek. De gemeente gad de dorpsraad te kennen dat er nog een onderzoek loopt naar de aanwezigheid van de Japanse Duizendknoop, een exoot, die vervolgens uitgeroeid moet worden. “We wachten eerst op het resultaat van dat onderzoek”, meldde een woordvoerder van de gemeente aan de dorpsraad.

Het parkje werd geruime tijd afgesloten wegens werkzaamheden aan de toplaag. De Put staat op een voormalige vuilstortplaats uit de tijd dat Andijk nog een zelfstandige gemeente is. Doordat de vuilstort door de jaren heen inklinkt wordt de toplaag aangetast en is het noodzakelijk dit te herstellen. Periodiek voert de Provincie Noord-Holland controles uit op de aanwezigheid van o.a. asbest. Als dat het geval is moet het parkje worden gesaneerd.

Japanse Duizendknoop

De Japanse Duizendknoop heeft op den duur grote en sterke wortels die vernietigd moeten worden voordat de plant over gewas verdringt met alle gevolgen voor de flora en fauna.

De plant heeft een grote groeikracht en is in staat zich te vestigen in droge en natte grond in voedselrijke en voedselarme habitats op zand, klei of veen. Hij verdringt daarbij de andere kruiden en struiken. De plant kan goed zijn weg vinden door kleine doorgangen zoals in barsten van de fundering van huizen of door gaten of barsten in het wegdek. De Japanse duizendknoop wordt daarom internationaal tot de honderd meest invasieve exoten gerekend.

Er zijn in Europa geen herbivoren en parasieten (zoals insecten of schimmels) die er noemenswaardig van eten of aantasten, waardoor de plant niet in zijn opmars wordt gestuit. Een Fallopia-vegetatie is in ecologisch opzicht armer dan een maïsakker. Doordat insecten niet leven in een door Japanse duizendknoop gedomineerde begroeiing, is deze voor bijvoorbeeld vogels en kikkers ongeschikt.

De plant wordt dan ook uitgeroeid om schade te voorkomen, ook aan flora en fauna.

Foto wortels Klarerwiki, CC BY-SA 2.0 DE, via Wikimedia Commons

Advertentie
%d bloggers liken dit: