VVD Medemblik wil meer inzicht Sociaal Domein

Tom Beerepoot

Wognum | Tom Beerepoot van de VVD Medemblik wil beter inzicht verkrijgen over tal van onderwerpen in het Sociaal Domein van het college van B&W van de gemeente Medemblik. Om dit te bewerkstelligen diende Beerepoot schriftelijke raadsvragen in.

Beerepoot zegt dat de fractie tijdens de informatiebijeenkomst over het Sociaal Domein van 27 juni jl. is bijgepraat hierover en het proces en de status daarvan, maar tijdens die bijeenkomst heeft de VVD naar eigen zeggen geen goed inzicht ontvangen in de kosten van het sociaal domein, het verloop daarvan en de bijdrage vanuit het rijk. Vandaar de schriftelijke raadsvragen.

Los van de financiën baart ook de kwaliteit van de zorg de VVD-fractie zorgen. “Zo hebben wij geen goed inzicht in de wachtlijsten en schrijft de accountant dat van een aantal zorginstellingen geen controleverklaring ontvangen is. Hierdoor is sprake van onzekerheid ten aanzien van de prestatielevering. Ook met betrekking tot de jeugdzorg schrijft de accountant dat van een aantal zorginstellingen onvoldoende controle-informatie ontvangen is waardoor niet aangetoond is dat voor de gefactureerde zorg ook daadwerkelijk prestaties verricht zijn. Hieruit blijkt ons inziens dat wij het sociaal domein nog niet op orde hebben.”

Naar aanleiding hiervan heeft de VVD de volgende vragen ingediend:

 1. Kunt u ons een inzicht geven in de omvang van de wachtlijsten? Het gaat ons hierbij om
  de periode welke gelegen is tussen de datum waarop de zorgaanvraag gesteld is en de
  datum waarop de behandeling daadwerkelijk aangevangen is.
 2. Gaat het bij de wachtlijsten om aanvragen van 1 maand, van 1 kwartaal of van 1 half
  jaar of meer oud?
 3. Hoe groot (welke aantallen) zijn de wachtlijsten in de genoemde termijnen?
 4. Gaat het om een specifieke groep aanvragen waarvoor langere wachttijden gelden?
 5. Uit de opmerkingen van de accountant blijkt dat wij niet altijd grip op de
  zorginstellingen hebben?
 6. Om hoeveel zorginstellingen gaat het en hoe zorgt u ervoor dat u grip op alle
  zorginstellingen krijgt?
 7. Kan het zijn dat cliënten hierdoor niet de zorg krijgen die zij nodig hebben?
 8. Welk percentage maakt het sociaal domein uit van de totale gemeentebegroting ?
 9. Worden alle zorgaanbieders door u bezocht/gecontroleerd en zo ja; hoe vaak per jaar ?
 10. Hoe borgt u de kwaliteit van de zorgaanbieders zoals bijv. Villa Maria ?
 11. Wat doet u om zorgfraude tegen te gaan ?
 12. Is het door u aangeschafte data management systeem inmiddels operationeel/gevuld ?
 13. Wat is de visie van het nieuwe college m.b.t. de zgn. “open house systematiek en het
  aantal aanbieders” ?
 14. Wat is de visie van het nieuwe college m.b.t. de invoering van een inkomenstoets en
  eigen bijdrage ?

Het college heeft enkele weken de tijd om antwoorden te geven op deze vragen.

Foto gemeente Medemblik

Advertentie
%d bloggers liken dit: