Begraafplaatsen gemeente Medemblik

Begraafplaatsen gemeente Medemblik

In het Noordhollandsdagblad van vrijdag 29 april is een artikel verschenen over twee begraafplaatsen in de gemeente Medemblik. Aanleiding was een brief van een bezorgde inwoner en daaropvolgend raadsvragen. Het artikel in het NHD zorgt voor veel onrust bij inwoners en medewerkers terwijl, tot ongenoegen van wethouder Andrea van Langen, niet alle feiten juist zijn weergegeven en er geen hoor en wederhoor heeft plaatsgevonden. Er is ook niet gewacht op de beantwoording van de raadsvragen. “We voeren het beleid met de grootste zorgvuldigheid uit, juist om te voorkomen dat er misverstanden ontstaan over werkzaamheden en aanpassingen op en aan de begraafplaatsen”, aldus Van Langen.

Op 25 april ontving de gemeenteraad en B&W een brief over het weghalen van grafmonumenten. Bij de algemene begraafplaats in Opperdoes trof de schrijver diverse grafmonumenten achter een afvalcontainer aan. Bij de begraafplaats rondom de dorpskerk bleken monumenten van familieleden weggehaald te zijn. Ook werd er in de brief gesproken van een kaalslag.

Op de algemene begraafplaats aan de Almersdorperweg zijn recent 6 monumenten van de ruim 550 graven verwijderd. Dit is gebeurd nadat door de rechthebbende schriftelijk afstand is gedaan van deze graven.

Op de begraafplaats bij de kerk in Opperdoes zijn 5 monumenten verwijderd waarvan door de rechthebbende schriftelijk afstand is gedaan of waarvan de rechten zijn verlopen. Ook kan het zo zijn dat de rechthebbende van het graf is overleden, en er niet binnen een jaar een nieuwe rechthebbende voor het graf is gemeld. Een aantal monumenten is verplaatst naar de zijkant van de begraafplaats, nadat deze als zijnde historisch zijn aangemerkt. De verwijderde monumenten zijn opgeslagen.

De beheerder van de begraafplaats heeft op 28 april ter plaatste overleg gevoerd met de briefschrijfster. Het monument van haar grootouders wordt teruggeplaatst en is daarmee 1 van de historische monumenten. Het grafmonument van de grootouders van haar man stond gewoon nog op de begraafplaats. Het overleg is met respect gevoerd en er was wederzijds begrip.

In het artikel werd gesuggereerd dat de grafmonumenten bij het afval zijn neergezet. Deze monumenten worden niet meteen verwijderd omdat de beheerder van de begraafplaatsen zelf niet de middelen heeft om deze monumenten direct af te voeren. Dit wordt uitbesteed aan een externe partij. De gemeente kiest er voor om de monumenten nog een jaar op te slaan nadat deze zijn verwijderd voor het geval een rechthebbende spijt krijgt en later alsnog het monument wil ophalen of terugplaatsen.

De begraafplaats bij de dorpskerk in het centrum van Opperdoes is opnieuw ingericht, en dat is gebeurd met een reden. Er stond nog een gering aantal monumenten op de begraafplaats. Een aantal monumenten is als historisch aangemerkt en verplaatst langs het hek van de begraafplaats, om het karakter van de begraafplaats te behouden. Er wordt nooit een grafmonument verwijderd zonder dat er afstand is gedaan door de rechthebbende. De herinrichting van de begraafplaats is in overleg gebeurd met het kerkbestuur. De nieuwe inrichting zorgt ervoor dat de begraafplaats beter onderhouden kan worden. Er is altijd berichtgeving als er groot onderhoud op de begraafplaatsen gaat plaatsvinden. Een voorbeeld hiervan is het groot onderhoud op de Oosterbegraafplaats in Andijk. Dit heeft verscheidene keren in (dorps)kranten gestaan. Daarnaast is er een informatiemiddag georganiseerd voor betrokkenen en rechthebbenden van de Oosterbegraafplaats. Dit werd door de aanwezigen zeer gewaardeerd

Advertentie
%d bloggers liken dit: