Informatieve bewonersbijeenkomst over opslag zout afvalwater onder Andijk goed verlopen

Informatieve bewonersbijeenkomst over opslag zout afvalwater onder Andijk goed verlopen
Enkele medewerkers van PWN en wethouder Andrea van Langen (linkonder)

Zo’n 100 inwoners, agrariërs en andere belangstellenden woonden de digitale bewonersavond bij die PWN organiseerde nadat de Dorpsraad Andijk dit plan naar buiten bracht. Dat gebeurde vlak voor de kerstdagen van 2021. De dorpsraad zamelde vragen van inwoners in nadat de dorpsraad publicaties hierover liet verschijnen in de media. In gesprekken met PWN werd overeengekomen een bewonersavond te houden teneinde belangstellende inwoners goed te informeren, en die is goed bezocht, aldus Gerrit van Keulen van de Dorpsraad Andijk.

Namens de gemeente Medemblik was wethouder Andrea van Langen, die in een kort toespraakje de deelnemers welkom heette.

Schematische voorstelling van hoe het proces verloopt van het injecteren van brijn in een diepe grondlaag

“Ook nu weer zijn we PWN en het Ministerie van Economische zaken en Klimaat erkentelijk voor de manier waarop zij op korte termijn een informatieve avond wisten te organiseren en dat dit ook op een gemoedelijke wijze werd besproken”, aldus de dorpsraad. “Ook de deelnemers aan deze avond willen we bedanken voor hun inbreng en via de gebruikelijke kanalen zullen werder op het vervolg ingaan.”

Het ministerie en PWN gaan alle vragen die tijdens deze bijeenkomst zijn gesteld en waarvan maar een klein deel kon worden beantwoord, zo spoedig mogelijk beantwoorden en publiceren via de website en via de dorpsraad.

Er lag al een afspraak met PWN dat er nog gesprekken gehouden volgen over de wijze waarop PWN kan communiceren met de bewoners wanneer het in voorkomende gevallen het wenselijk is dat de ‘buren’ goed geïnformeerd moeten worden. De bijeenkomst startte om 1900 uur en eindigde anderhalf uur later.

Later meer….

%d bloggers liken dit: