Tientallen vragen vanuit de bevolking van Andijk naar aanleiding opslag zout afvalwater onder Andijk

PWN – Foto Google Street View

Sinds het vorige week vrijdag bekend werd door de Dorpsraad Andijk dat PWN van plan is 5 miljard liter zout afvalwater onder de grond van Andijk te pompen zijn er tientallen vragen ingediend bij de Dorpsraad Andijk. “Die vragen zijn door ons verzameld, geordend en gebundeld. Vervolgens zijn de vragen doorgestuurd naar het Ministerie van Economische zaken & Klimaat. Met het ministerie hebben we gisteren afgesproken dat zij de vragen voorzien van antwoorden en zo mogelijk voor de kerstdagen weer aan ons terugsturen”, zegt Gerrit van Keulen van de Dorpsraad Andijk.

Complexe vragen

“Er zaten complexe vragen bij, maar in algemeenheid willen de indieners weten waarop alle onderzoeken, adviezen, rapporten en dergelijke gebaseerd zijn omdat veel van de verstrekte informatie vanuit het ministerie gebaseerd lijkt te zijn op aannames en verwachtingen! Veel vragen over de veiligheid want het is een enorme hoeveelheid water wat de grond in moet en voor zover wij dit kunnen nagaan heeft dit niet eerder plaatsgehad in ons land. De vraag is dan ook gauw gesteld of er ruimte is onder de grond om de omvang van 5 miljoen kuubskisten te kunnen bergen, wat gelijk staat aan 5 miljard liter water, zout water. En dan praten we nog niet eens over het totale gewicht daarvan wat meer zal zijn dan 5 miljoen ton, ofwel 5 miljard kilo aan gewicht – dat is in dit geval nog zwaarder omdat zout water een hoger soortelijke gewicht kent, maar dat is afhankelijk van wat er precies in het water zit en hoeveel. Hieruit komt de vraag voort of dat enorme gewicht in combinatie met de hoeveelheid water geen effecten heeft voor de grond zelf, grondverplaatsingen, aardbevingen, grondtrillingen, omhoogkomen van de grond, etc. etc”

Nulmetingen

Een van de vragen gaat ook over de juridische aansprakelijkheid als het wel een keer mis gaat en ook, of er een ‘nulmeting’ heeft plaatsgehad om nu al te documenteren wat er nu aan bouwwerken staat, maar ook ten aanzien van het milieu. Dat gaat om een flinke hoeveelheid oppervlakte. Interessante vragen, en de antwoorden daarop maakt ons uitermate nieuwsgierig. Veel vragen waarom PWN niet de inwoners van Andijk geïnformeerde hebben, want het is iedereen intussen wel duidelijk dat dit plan al jaren geleden is opgestart en men vraagt zich in alle redelijkheid af waarom die communicatie met de Andijkers niet heeft plaatsgehad….”, aldus Van Keulen.

De Dorpsraad Andijk zal de vragen én de antwoorden publiceren zodra die zijn ontvangen, verzekert de dorpsraad. “Misschien al voor de kerstdagen, zoals besproken met het ministerie….”

De dorpsraad is ook benieuwd naar de antwoorden op de raadsvragen die zijn ingediend door Hart voor Medemblik en het CDA. “Langs de route die PWN al jaren bewandelde voor dit plan is er ook een moment geweest dat het college van B&W is geïnformeerd. Wat heeft het college vervolgens met die informatie gedaan, zowel richting de gemeenteraad als richting inwoners van Andijk?”, aldus de dorpsraad.

Artikel Noordhollands Dagblad

In een eerder gepubliceerd artikel van het Noordhollands Dagblad van 29 juni werd er over dit plan gesproken, maar daar werden geen getallen genoemd van de hoeveelheid water wat in putten zou worden opgeslagen. Op eigen terrein, maar dat blijkt nu dus in de grond onder Andijk te zijn. Het lijkt wel een semantisch spelletje te zijn wat “eigen terrein” betreft. Want zo staat het in de krant van destijds, dat PWN “op eigen buitendijks terrein bij Andijk in eerste instantie drie putten wil slaan”, met een optie tot acht putten.

“Saillant detail is dat in dit artikel gesproken wordt over “chemicaliën” in het water, maar in de rapporten, adviezen, etc van het ontwerp-instemmingsbesluit staat alleen maar “zout”, hoe kan dat?”

Omdat deze operatie zich op grote diepte afspeelt, zo meldde de krant, is hiervoor ook een vergunning nodig volgens de Mijnbouwwet. Er is berekend dat dit brijn (ingedikt zout water) pas na 4500 jaar weer aan de oppervlakte kan komen. Tegen die tijd zou het water voldoende verdund zijn. “Maar waar is dat op gebaseerd anders dan een aanname vraagt een van de vragenstellers zich af.” Een vervolgvraag luidt: “En hoe zeker is men dat het pas over 4500 jaar is en niet eerder, of misschien wel een paar weken nadat de pompen zijn gestart?”

De provincie Noord-Holland is door het Rijk om advies gevraagd voor deze ontwikkeling. In het provinciehuis is er twijfel over de technieken die worden voorgesteld. Maar ook van de provincie is er niet gecommuniceerd met de inwoners van Andijk.

Zo wil Noord-Holland volgens het artikel in het Noordhollands Dagblad zeker weten dat het afsluiten van de boorgaten op grote diepte ook zorgvuldig gebeurt. Een kleiprop zou wel eens kunnen gaan lekken door temperatuurverschillen in de aardlagen. Daarom vraagt het provinciebestuur om extra maatregelen op dit onderdeel.

“Volgens de documenten is dat allemaal “verwaarloosbaar” aldus weer een andere vragensteller. “Maar dat werd ook gezegd bij het begin van gasboringen in Groningen, en recent bij Twente….”

Informatieavond

PWN heeft met de dorpsraad afgesproken dat er in de eerste helft van januari een digitale bijeenkomst gehouden zal worden waarin iedereen die hieraan wil deelnemer kennis kan krijgen van de plannen en vragen kan stellen. ” Daarover krijgen we nog informatie!”, aldus de dorpsraad.

Advertentie
%d bloggers liken dit: