PWN wil zoute reststroom opslaan in de grond onder Andijk

Inwoners van Andijk krijgen vandaag een kaart in de bus waarmee ze geïnformeerd worden dat het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat het ontwerp instemmingsbesluit en het opslagplan Andijk waarin de opslag wordt beschreven, ter inzage hebben gesteld.

Dorpsraad Andijk vindt het een onaangename verrassing: “Alles lijkt in kannen en kruiken te zijn zonder dat daarover is gecommuniceerd met de inwoners van Andijk, laat staan met de dorpsraad”, zegt Gerrit van Keulen, voorzitter van de dorpsraad. “Communicatie schijnt moeilijk te zijn terwijl we eerder dit jaar en in 2020 al in gesprek waren met PWN over het IJsselmeer en hun plannen aangaande een groot bassin. Onbegrijpelijk dat het weer op deze manier moet toegaan!”

PWN produceert in Andijk drinkwater uit IJsselmeerwater. Het opslagplan beschrijft de opslag van de zoute reststroom door PWN. Het opslagplan Andijk geeft onder meer een beschrijving van de verwachte totale hoeveelheid zoute reststroom die wordt opgeslagen, de hoeveelheden jaarlijks te injecteren water, de maximale injectiedruk, de samenstelling van de zoute reststroom en de verwachte gevolgen van de opslag.

Het opslagplan Andijk betreft de injectie in de ondergrond van een zoute reststroom (alleen het regeneraat) die ontstaat bij het zuiveren van IJsselmeerwater door middel van het SIX-proces (een anionenwisselingsproces). Het SIX-proces maakt deel uit van de nieuwe voorzuivering die PWN in 2014 in Andijk geopend heeft voor de drinkwatervoorziening van Noord-Holland. Regeneraat ontstaat als onderdeel van de totale reststroom die het SIX-proces produceert.

Het regeneraat wordt opgeslagen in de ondergrond van de drinkwaterproductielocatie Andijk. De injectie zal plaatsvinden in een bodemlaag op een diepte tussen 200 en 250 m beneden maaiveld. In mei 2018 is met een waarnemingsboring aangetoond dat deze laag geschikt is voor deze injectie. De laag heeft voldoende dikte en doorlatendheid. Na injectie verspreidt het water zich met name horizontaal in de injectie aquifer.

Geografisch gezien zal de opslag plaatsvinden in de provincie Noord-Holland, in de gemeente Medemblik en in het verzorgingsgebied van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, waarbij de ondergrondse opslag zal plaatsvinden vanaf de injectielocatie op het PWN-terrein aan de Dijkweg in Andijk binnen het gebied van de opslagvergunning Andijk (zie rood kader op afbeelding). De aangegeven cirkel binnen de opslagvergunning op de bovenstaande afbeelding geeft het verspreidingsgebied van de geïnjecteerde zoute reststroom weer na 50 jaar.

Lees verder op de website van het ministerie

“Wat dit allemaal weer inhoudt moet worden uitgezocht”, zegt Van Keulen, “maar fraai is het weer niet. Het waterwinstation staat in Andijk en dan is het een kleine moeite om hierover in gesprek te gaan met de dorpsraad of het moet zo wezen dat ze een dergelijk gesprek liever willen mijden omdat ze misschien nattigheid voelen of dat ze de bui zien hangen! We zijn vooral nieuwsgierig wat dit betekent voor het milieu en daarmee ook de bewoners van dit dorp. In Twente wordt er ook afvalwater de grond in geïnjecteerd en nu krijgen we hier ook zout water in de grond! Ik heb het vermoeden al dat in de documenten die nu ter inzage liggen ergens staat dat het geen problemen zal opleveren. Dat moeten we dus onderzoeken! Het laatste woord is hier niet over gezegd!”, aldus Van Keulen.

5 miljard liter zout water
PWN vraagt Instemming met het opslagplan, waarin een looptijd voor de opslag van onbepaalde duur, met een gemiddelde injectiecapaciteit van 23 m3/uur wordt beschreven (maximaal 30 m3/uur). PWN geeft aan dat als de opslag 20 Jaar onafgebroken in bedrijf is, dat er maximaal 5 miljoen m3 of wel: 5 miljard liter reststroom geïnjecteerd is. Een belangrijke reden voor PWN om te opteren voor injectie tussen 200 en 250 meter onder maaiveld is dat het water op deze diepte brak is, met een vergelijkbaar zoutgehalte en dichtheid als de te injecteren reststroom volgens PWN…

Advertentie

2 Reacties

 1. Uit een artikel op scientias.nl van 24-8-2020 met als titel ‘Nieuwe techniek zet zout water binnen een halfuurtje om in schoon drinkwater’ bleek dat het omzetten van zout water in zoet water tot nu gepaard ging met hoge kosten en veel energie. Begin 2020 kwamen onderzoekers echter met een methode die tegelijk zou bijdragen aan minder onveilig drinkwater in de wereld. Er wordt daarbij in een halfuur zee en brak water omgezet in zoet water. De nieuwe methode bleek ook nog eens energiezuinig. De onderzoekers wekten de benodigde energie op met zonlicht.
  Kan daar niet meer op worden ingezet door overheid, PWN en gelieerde bedrijvigheid, waarmee deze innovatieve ontwikkeling op diverse gebieden een positieve ontwikkeling kan zijn in plaats dat de oplossing wordt gevonden in het injecteren van overtollig vuil water in de ondergrond.

  Like

 2. Ik heb niet de kennis om te kunnen bepalen hoe dit mij in de toekomst als zeer nabije inwoner van Andijk-Oost gaat raken… Wel heb ik grote vragen bij de doorlopen procedure, zoals ik die nu heb gelezen in de aangeboden digitale stukken. Mij vallen de volgende zaken op:
  – er is desgevraagd een advies over deze zaak uitgebracht door de provincie Noord-Holland. Schijnbaar is dat advies niet ter info gestuurd aan de gemeente Medemblik en/of de Dorpsraad.
  – de gemeente Medemblik heeft er (desgevraagd) blijkbaar voor gekozen om in een e-mail als reactie te geven dat zij geen voornemen heeft om op deze zaak een advies te geven. Ook hier neem ik aan dat van deze mail-reactie de Dorpsraad niet op de hoogte gesteld is.
  – de aankondiging van dit plan wordt blijkbaar (mede) aangekondigd in de publicatie ‘de Drom’. Nu woon ik pas 4 jr. in Andijk, maar ik meen dat ‘de Drom’ de gemeente Enkhuizen bestrijkt en niet de gemeente Medemblik. Dus waarom de lokale (!) PWN kiest om de inwoners van Enkhuizen te waarschuwen i.p.v. die van Andijk begrijp ik niet.
  – in de wet op de Mijnbouw is er blijkbaar weinig/tot geen reden opgenomen om de bewoners van een betrokken gebied voortijdig te betrekken in zo’n procedure.
  Kortom, een droevige communicatie-vertoning. Hier zijn wat lessen te trekken! Maar ja, dan moet ‘de politiek’ en de betrokken ambtenaren dat wel willen/kunnen. Mogelijk was het gemeentelijk niveau dit jaar erg druk met COVID-19 perikelen?

  Like

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: