Amendement ‘Morgen’ (PvdA, PWF en PW2010)

Amendement voor behoud consultatiebureau in Andijk

De gezamenlijke fracties van de PvdA, PWF en PW2010 onder de naam “Morgen” hebben een amendement ingediend waarmee deze fracties het behoud van de consultatiebureaus in Andijk en Abbekerk. Het college van burgemeester en wethouders doen de raad een voorstel om beide consultatiebureaus definitief te sluiten nadat is gebleken dat de onderkomens niet voldoen aan de eisen die door de GGD worden gesteld.

Ook de Dorpsraad Andijk is tegen de sluiting van het consultatiebureau aan de Kleingouw, ook omdat het de leefbaarheid van het dorp aantast maar ook omdat er weer een voorziening uit Andijk verdwijnt. Elke voorziening die uit het dorp verdwijnt is er één te veel vindt de dorpsraad.

De tekst van het amendement luidt:

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 4 november 2021;

Gelet op artikel 34 van het Reglement van orde van de gemeenteraad Medemblik 2018-2022;

Inleiding

Uit internationaal onderzoek blijkt dat de eerste 1000 dagen van een kind – van preconceptie tot 2 jaar- van cruciaal belang zijn voor zijn of haar ontwikkeling, gezondheid en welzijn gedurende het leven. Daarom is het belangrijk om ouders zo vroeg mogelijk van de juiste adviezen te voorzien en bij beginnende problematiek snel in te grijpen om te voorkomen dat er later zwaardere zorg nodig is.                                          

Constaterende dat:

  • De gemeente Medemblik een uitgestrekte gebied beslaat, waarin er geen goed OV is tussen de verschillende kernen
  • Het college voorstelt om 2 consultatiebureaus, geografisch excentrisch gelegen, namelijk Abbekerk en Andijk definitief te  sluiten

Overwegende dat:

  • Een consultatiebureau een belangrijke voorziening is in de eerste 1000 dagen van een kind voor zowel kind als ouder
  • Vroeg gesignaleerd kan worden mbt mogelijke problemen in de ontwikkeling van het kind, zijn/ haar gezondheid en welzijn 
  • De  relatie ouder- kind geobserveerd kan worden
  • Ouders adviezen kunnen vragen/ krijgen over praktische zaken en opvoedproblemen
  • Een consultatiebureau een laagdrempelige voorziening is
  • Voorkomen dient te worden dat door slechte bereikbaarheid, niet ieder gezin heeft een auto, of twee auto’s, zorg gemeden gaat worden

Besluit het voorgestelde besluit als volgt te amenderen:

Na “ vast te stellen”  de tekst aanvullen met: “met dien verstande dat daarin de volgende wijziging wordt aangebracht: – Bij hoofdstuk 4.5 Dekkingsplan, nummer 14a Accommodaties en voorzieningen bij Consultatiebureaus Abbekerk en Andijk, de volgende zin te schrappen: “ In deze begroting stelt het college voor deze sluiting structureel door te voeren.

Opsteller, Anneke van der Geest.

De gemeenteraad behandelt het amendement in de vergadering van 4 november a.s. Zie ook de Agenda

%d bloggers liken dit: