Nadere regels WMO gemeente Medemblik

Nadere regels WMO gemeente Medemblik

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Medemblik 2021

De Nadere regels Wmo Medemblik 2021 vormen het sluitstuk van de lokale regelgeving op het gebied van de wet. De grondslag voor deze Nadere regels wordt gevormd door de Algemene wet bestuursrecht, de Wet maatschappelijke ondersteuning, het wijzigingsbesluit Besluit langdurig zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 en het Financieel besluit Wmo 2021 gemeente Medemblik. De Nadere regels worden vastgesteld door het college.

Ga naar: Nadere Regels WMO

Foto door Marcus Aurelius op Pexels.com

%d bloggers liken dit: