Jaarverslag Woningstichting Het Grootslag: 16 appartementen Asonia-terrein Andijk + 6 eengezinswoningen en 7 tiny houses


Een aantal bewoners van Andijk heeft de Woningstichting Het Grootslag (WHG) en de Toekomst Bouw gevraagd te helpen een appartementencomplex te bouwen waarbij ze het ‘knarrenhof’ idee volgen. Het plan bevat 32 appartementen wat deels als huur (sociaal en middenhuur) en deels als koopappartementen moet worden opgeleverd. De gemeente staat positief tegenover dit idee. Het complex moet gebouwd worden op het voormalige Asonia-terrein naast Dorpshuis Centrum. Start bouw vindt op z’n vroegst in 2022 plaats.

6 grondgebonden eengezinswoningen Asonia-terrein Andijk

Het voormalige Asonia-terrein wordt in navolging van de appartementen ook verder ontwikkeld. Doel is om hier een zeer duurzame wijk te bouwen met woningen volgens het Nero Zero concept. Zes van die woningen zullen door WHG verhuurd worden.

7 tiny houses Asonia-terrein Andijk

Een illustratieve foto van een tiny house (foto Maria Orlova)

De gemeente Medemblik heeft WHG benaderd om flexibele woningen van ongeveer 40m2 te realiseren, waarbij de woningen 10 tot 15 jaar staan en dan worden verplaatst naar een andere locatie. Realisatie van de 3 bovengenoemde projecten in Andijk is sterk afhankelijk van de keuzes die gemeente Medemblik de komende tijd gaat maken.

Zelfstandig woonproject voor jongeren met autisme

Door een initiatiefgroep van ouders en een jonge vrouw met autisme is WHG benaderd om 6 tot 8 tweekamerappartementen te realiseren voor de doelgroep met Autisme spectrum syndroom (ASS). De betreffende jonge mensen zijn prima in staat om zelfstandig te kunnen wonen. Ze hebben door hun ‘beperking’ echter veel last van contactgeluiden. Hierdoor kunnen ze feitelijk niet goed wonen in een reguliere woning. WHG is met de gemeente Drechterland in gesprek over een geschikte locatie voor dit project. Een locatie in Reigersborg-Zuid V is inmiddels afgeketst op stedenbouwkundige randvoorwaarden in combinatie met de kavelprijs.

Sorghvliet Andijk

De kleinschalige cluster voor beschermd wonen opgeleverd aan Omring voor verblijf en zorg van 32 cliënten. (Foto’s © G. van Keulen)

Door het scheiden van wonen en zorg en productieafspraken in de ouderenzorg neemt de zorgzwaarte in verzorgingshuizen toe. Specialistische intensieve zorg leidt tot een andere accommodatiebehoefte van zorginstellingen. Dit betekent het einde van de economische levensduur voor sommige verzorgingshuizen.

Verzorgingshuis Sorghvliet is een van deze locaties. Vanaf 2015 is bekend dat Omring dit verzorgingshuis afstoot. WHG heeft in 2020 een kleinschalige cluster voor beschermd wonen opgeleverd aan Omring voor verblijf en zorg van 32 cliënten.

Het ‘oude’ verzorgingshuis Sorghvliet – Foto © G. van Keulen

Het ‘oude’ verzorgingshuis wordt tijdelijk bewoond door de cliënten van Gezinspaviljoen uit Bovenkarspel. Bij dit huis is ook sprake van herstructurering. Omdat Gezinspaviljoen geen wijkfunctie had, zoals Sorghvliet, zijn een groot aantal diensten voor de bewoners van de in- en aanleunwoningen in Andijk medio 2020 gestopt. Dit had een grote impact op de bewoners van de in- en aanleunwoningen en overige extramuraal wonende ouderen omdat zij alarmering, zorg en maaltijdvoorziening, dagverzorging en welzijn afnamen van Sorghvliet. Deze situatie heeft in het najaar tot extra verhuizingen geleid. Bewoners van in- en aanleunwoningen zijn verhuisd naar andere woonlocaties in de regio waar deze diensten wel worden geboden vanuit de naburige zorgaccommodatie.

In overleg met gemeente en lokale organisaties wordt getracht om (nieuwe) maatschappelijke steunstructuren te ontwikkelen vanuit de gemeenschap in Andijk. Deze moeten voorzien in de hulp en zorg aan ouderen en andere mensen met een zorgvraag in Andijk. Omdat nog niet duidelijk is wat er met het oude verzorgingshuisdeel gebeurt, staan deze ontwikkelingen nog op een laag pitje. Geschetste situatie is voor ons aanleiding om een eigen volwaardige entree te realiseren voor de 21 inleunwoningen. Bewoners of visite die slecht ter been zijn, moeten nu gebruikmaken van de lift van het verzorgingshuis. Dat heeft de afgelopen periode tot problemen geleid, onder meer door coronamaatregelen die voor het verzorgingshuis golden.

Zonnepanelen

Huurwoningen o.a. aan de Flamingolaan werden voorzien van zonnepanelen (foto © G. van Keulen)

Tot en met 2020 zijn op 787 woningen zonnepanelen geplaatst, goed voor 6.233 panelen (tot en met 2019: 551 woningen en 4.582 panelen). Plaatsing van zonnepanelen levert een goede bijdrage aan verduurzaming en de verlaging van woonlasten.

Meer lezen?

Dit is slechts een greep uit het Jaarverslag van de Woningstichting Het Grootslag, Wie meer wil lezen kan terecht op de website van WHG.

Voorblad jaarverslag = Woningstichting Het Grootslag
Foto tiny house = Maria Orlova via Pexel.com
Overige foto’s = © G. van Keulen

Advertentie
%d bloggers liken dit: