Datalek GGD: kans op identiteitsfraude klein

Datalek GGD: kans op identiteitsfraude klein

Datalek GGD: kans op identiteitsfraude klein

Veel mensen die met de GGD in contact zijn geweest maken zich zorgen om de consequenties van het datalek voor hun persoonlijke situatie. Begrijpelijk. De burger kan contact opnemen met de GGD om te bepalen of zijn/haar gegevens bij het datalek zijn betrokken. Dat meldt de gemeente Medemblik op de website.

Mochten uw gegevens gelekt zijn, dan is de kans op identiteitsfraude klein. Met alleen het BSN en NAW-gegevens kunnen geen bankrekeningen worden geopend of telefoonabonnementen worden afgesloten. Dit is alleen mogelijk indien (een kopie van) het identiteitsdocument (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) of documentnummer bij het datalek is betrokken. Wel is het verstandig om alert te zijn op misbruik.

Toch misbruik?

Als er toch misbruik is gemaakt kunt u worden doorverwezen naar het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en –fouten (CMI) en aangifte doen bij de politie. Zij helpen verder om de juiste stappen te ondernemen om de situatie op te lossen.

BSN wijzigen?

Sommige mensen willen liever het zekere voor het onzekere nemen en het BSN wijzigen. Dat is niet nodig. Het BSN is een zogenaamd ‘informatie loos’ nummer en wordt alleen door de overheid gebruikt bij de verwerking van persoonsgegevens en in contact met de burger.

Foto door Markus Spiske op Pexels.com

%d bloggers liken dit: