Beleving #coronacrisis in regio Noord-Holland-Noord: minder zorgen onder inwoners over effect corona (10 tot 24 juni 2020)

Eén van de acht pagina’s van de uitkomst van het onderzoek

Van 10 tot 24 juni heeft GGD Hollands Noorden voor de tweede keer een onderzoek uitgevoerd naar de beleving van de coronacrisis in de regio. De online vragenlijst is uitgezet onder het Gezondheidspanel van GGD Hollands Noorden en kon ook door andere inwoners van 16 jaar en ouder in Noord-Holland Noord worden ingevuld. Onder andere via sociale media werd bekendheid gegeven aan het onderzoek. 2.820 inwoners hebben een (volledig) bruikbare vragenlijst ingevuld.

Inwoners van Noord-Holland-Noord maken zich iets minder zorgen om het coronavirus dan in april van dit jaar. Dat blijkt uit het belevingsonderzoek dat door GGD Hollands Noorden van 10 tot 24 juni is uitgevoerd. Aan het onderzoek deden bijna drieduizend inwoners van zestien jaar en ouder mee. Een vergelijkbare peiling onder de inwoners vond in april plaats. De zorgen om de gevolgen van COVID-19 zijn over de gehele linie afgenomen. Zo maakt 54 procent van de inwoners zich nog zorgen om de omvang van de coronacrisis. In april was dit percentage nog 81. Ook is men veel optimistischer over de gezondheid van familie of vrienden. Was die zorg in april nog voor 75 procent van de deelnemers reëel, in juni blijkt dit percentage te zijn gehalveerd.

Opvallend is ook de ongerustheid over eigen gezondheid. In april maakte 40 procent zich daar zorgen over, nu is dat nog maar 18 procent. Het opvolgen van de maatregelen lukt moeilijker; de helft van de deelnemers zegt zich zolang het nodig is strikt te houden aan de maatregelen, 40 procent zegt dat het steeds minder goed lukt en 6 procent meldt dat ze de maatregelen niet meer naleven. Uit het onderzoek blijkt ook dat het vertrouwen in de overheid is gedaald. In april sprak 87 procent zich nog positief uit over de wijze waarop de overheid omging met de corona-uitbraak. Dit percentage is gezakt naar 64 procent.

Resultaten van het onderzoek nalezen, factsheet Beleving coronacrisis in de regio NHN van 10 tot 24 juni 2020.

Waar in deze factsheet gesproken wordt over corona, wordt de corona variant COVID-19 bedoeld.

%d bloggers liken dit: