Bewonersavond over zoutwateropslag in Andijk

Op woensdag 12 januari 2022 om 19.00 uur organiseert drinkwaterbedrijf PWN een online bewonersbijeenkomst over de plannen om reststroom op te slaan in Andijk. De bijeenkomst willen we gebruiken om informatie te geven, vragen te beantwoorden en met elkaar in gesprek te gaan.

Achtergrond
Drinkwaterbedrijf PWN wil nabij Andijk een reststroom opslaan in de diepe ondergrond. Deze reststroom ontstaat bij de productie van drinkwater uit IJsselmeerwater. In 2019 is hiervoor een opslagvergunning verleend. In het ontwerp-instemmingsbesluit en het opslagplan Andijk wordt de opslag beschreven. Deze documenten liggen momenteel ter inzage. Tijdens de periode van terinzagelegging kunt u het plan en het besluit inzien en hierop reageren.

Lees verder
%d bloggers liken dit: