P10: platteland onmisbaar voor regeerakkoord

De P10 wil als één overheid samenwerken aan de maatschappelijke opgaven waar Nederland voor staat, net als de VNG. Daarvoor bood de P10 al in maart van dit jaar de Agenda Platteland aan de leden van de Tweede kamer en de formateur aan. Het is mede daarom onbegrijpelijk dat het woord platteland niet één keer in het regeerakkoord voorkomt.

Lees verder

P10 claimt anderhalf miljard voor Agenda Platteland | ‘Nederland in balans door een vitaal platteland’

Vandaag lanceert de P10 de Agenda Platteland. Op die agenda staan tien concrete punten die opgepakt moeten worden in het belang van heel Nederland: platteland én stad. De P10, het samenwerkingsverband van 29 plattelandsgemeenten, nodigt Tweede Kamerleden, bestuurders en andere partners uit om samen de mouwen op te stropen voor deze tien agendapunten en daarmee voor thema’s als bereikbaarheid, werken, toerisme, zorg, wonen, energie- en warmtetransitie. 

Lees verder

Ellen van Selm kan doorbouwen aan sterk netwerk en Agenda Platteland

Ellen van Selm kan doorbouwen aan sterk netwerk en Agenda Platteland

Ellen van Selm kan doorbouwen aan sterk netwerk en Agenda Platteland

Gisteren heeft het Algemeen Bestuur Ellen van Selm voor vier jaar herbenoemd als voorzitter van de P10. Dit samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten heeft de afgelopen vier jaar onder haar aanvoering een stevige positie verworven in de bestuurlijke wereld. ‘We zitten steeds vaker aan tafel en steeds vaker als het écht ergens over gaat. We laten de stem van het platteland horen in onderwerpen als energietransitie, stikstof, 5G, onderwijs en zorg. Ik ben bijzonder blij dat ik nog vier jaar mag bouwen aan dit belangrijke netwerk. Het platteland wint aan betekenis, dat is een goede ontwikkeling. Ik vind het mooi dat ik daaraan mag blijven meewerken’, zegt burgemeester van Opsterland Van Selm aan de vooravond van haar tweede periode.

Lees verder

Agenda Platteland: samen plannen smeden voor de grote uitdagingen van Nederland

De deelnemende gemeenten waaronder
de gemeente Medemblik

Agenda Platteland: samen plannen smeden voor de grote uitdagingen van Nederland

‘Platteland biedt ruimte en kracht voor de grote transities in klimaat, wonen, energie en zorg’

Oplossingen voor de grote vraagstukken van ons land: ze zijn er. Op en samen met het platteland! Deze boodschap ontvingen de leden van de Tweede Kamer gisteren van de P10, in de eerste editie van de Krant van het Platteland. Deze krant roept hen op om samen met de P10 en andere koepelorganisaties en partners, een Agenda Platteland op te stellen. Om samen plannen te smeden voor die grote uitdagingen, zoals de energie- en zorgtransitie en het woningtekort.

Lees verder
%d bloggers liken dit: