Info-avond Toegankelijkheidsproblemen in Andijk

GWT FOLD 012
Slechte toegankelijkheid van openbare gebouwen kan soms voor problemen zorgen voor mindervaliden. Om inzicht te krijgen of dit binnen onze gemeente aan de orde is en in welke gebouwen, wordt een werkgroep samengesteld. De taak van de werkgroep is om goed inzicht te krijgen in eventuele toegankelijkheidsproblemen van openbare gebouwen. Andijk is hierbij als pilot-dorpskern gekozen.

De start van de Gemeentelijke Werkgroep Toegankelijkheid Medemblik (GWT) – Informatie over de betekenis van het VN-Verdrag inzake rechten van mensen met een beperking.

U wordt van harte uitgenodigd deze bijeenkomt bij te wonen, in het bijzonder mensen met een beperking!

 • Toegankelijkheidsproblemen in Andijk?
 • Waar en wat kan er aan gedaan worden?
 • Hoe wordt dat in kaart gebracht?
 • Heeft u vragen? Ideeën? Klachten over toegankelijkheid?
 • Met een PowerPointPresentatie
 • Toegang vrij
 • U wordt een kop koffie/thee aangeboden door de gemeente Medemblik en de Werkgroep Toegankelijkheid

De bijeenkomst wordt gehouden in Dorpshuis Centrum en begint om 19:30 uur

Advertisements

Informatieavond baggeren & saneren havens Medemblik

image
In opdracht van de gemeente Medemblik worden binnenkort de Pekelharinghaven, Oosterhaven, Westerhaven, het Overleekerkanaal en de Zandwegsloot gebaggerd. Ook wordt de verontreiniging in een deel van de Westerhaven en Pekelharinghaven gelijktijdig met de baggerwerkzaamheden verwijderd.

Lees verder

Infoavond over Eenzaamheid en maak kennis met bewoners en team van Begeleid Wonen in Andijk en nog meer…

Andijk | APB – Donderdag 28 januari a.s. wordt in dorpshuis Cultura de jaarlijkse infoavond gehouden door de Dorpsraad Andijk.  Diverse sprekers zullen de volgende onderwerpen onder de aandacht brengen: Eenzaamheid, Begeleid wonen voor mensen met psychiatrische klachten, de herinrichting van de Dijkgraaf Grootweg en het Burgerinitiatief (On)Toegankelijkheid.

Eenzaamheid

imageOp verzoek wordt er aandacht besteed aan Eenzaamheid en wat je daar iets aan kunt doen als iemand in je nabije omgeving daarmee te kampen heeft. Leny Visser-Bom (zie foto) zal daar meer over vertellen. Vaak wordt ook gedacht dat eenzaamheid alleen bij ouderen voorkomt of bij langdurig zieke mensen. Maar eenzaamheid komt helaas ook voor bij jongeren, misschien wel bij iemand die u goed kent… Hoe kun je weten of iemand lijdt onder eenzaamheid en wat kun je eraan doen? Vragen worden door Leny Visser-Bom beantwoord.

Lees verder

Nieuwsbrief Dorpsraad Andijk

Nieuwsbrief Dorpsraad Andijk
Vandaag en in de komende dagen ligt de nieuwsbrief van de Dorpsraad bij u in de bus! Uiteraard aandacht aan de herdenking van de stormnacht 1916, de infoavond op 28 januari,  kennismaken met het RIBW (begeleid wonen) in Andijk, de herinrichting van de Dijkgraaf Grootweg (gedeelte tussen Lidl en de Horn), Eenzaamheid, wat kun jij eraan doen?, Buurtpreventie, Burenruzies en Andere Zaken!

Informatieavond in gemeentehuis over ganzen

Informatieavond in gemeentehuis over ganzenWognum | APB – 23 april a.s. wordt er in het gemeentehuis te Wognum, middelste gebouw, een informatieavond gehouden over het veelbesproken thema “Ganzen”. De avond wordt gehouden naar aanleiding van een motie van GroenLinks Medemblik.

“We hebben vertegenwoordigers van belangengroepen uitgenodigd; het  LTO, de dierenbescherming, het faunabeer (de jagers), de provincie, landschap NH, Staatsbosbeheer en het Recreatieschap.Zij krijgen de tijd hun kant van dit “thema” te belichten. Daarna mogen er door raads- en commissieleden vragen gesteld worden”, laat Ria Manshanden weten. Zij is fractievoorzitter van GroenLinks Medemblik. De avond is openbaar.

Vandaag informatiemiddag voor mantelzorgers

Informatiemiddag voor mantelzorgersBent u mantelzorger? Dan kan het zijn dat regels, mogelijkheden of de situatie op zich zelf veel vragen bij u oproepen.

Vragen zoals: ‘Waar vind ik hulp?’,  ‘Hoe verbeter ik de samenwerking met zorgverleners?’ of ‘Welke hulpmiddelen zijn er eigenlijk voor handen?’.

Gratis informatiemiddag
Deze vragen -en meer- worden beantwoord op 23 maart tijdens de gratis open informatiemiddag voor mantelzorgers. Op het programma staan een viertal workshops, waarvan deelnemers er twee kunnen kiezen.

Lees verder

Informatieavond ‘Mijn kind is van de Beeldschermgeneratie’

Informatieavond ‘Mijn kind is van de Beeldschermgeneratie’
Andijk | APB – Op 11 maart organiseert het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Medemblik in samenwerking met SG De Dijk de gratis informatieavond ‘Mijn kind is van de Beeldschermgeneratie. Tijdens de bijeenkomst krijgen ouders/opvoeders informatie over sociale media, gamen en hoe je daar als ouder/opvoeder mee om kunt gaan. De informatieavond wordt gehouden in de kantine van SG De Dijk, Admiraliteitsweg 6 in Medemblik.

De Beeldschermgeneratie: chatten, gamen, foto’s delen, muziek luisteren, 24 uur online… Hoe ga je daar als ouder/opvoeder mee om? Tijdens deze informatieavond wordt aandacht besteed aan de balans tussen afspraken maken en begrenzen tot vertrouwen en loslaten. Belangrijk daarbij is hoe je in contact blijft met je kind. De avond is bedoeld voor ouders/opvoeders met kinderen van 11 t/m 16 jaar.

Datum, tijdstip, locatie en kosten

 • Datum : 11 maart 2015
 • Tijdstip : 20.00-22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur met koffie en thee)
 • Locatie : Kantine SG De Dijk, Admiraliteitsweg 6, 1671 JA Medemblik
 • Kosten : aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie en aanmelden Ouders/opvoeders kunnen zich aanmelden bij GGD Hollands Noorden via het inschrijfformulier op www.ggdhollandsnoorden.nl/cursussen. Bij vragen kan contact opgenomen worden met het cursusbureau via cursusbureau@ggdhn.nl of 088-0100557.