Advertenties

Info-avond Toegankelijkheidsproblemen in Andijk

GWT FOLD 012
Slechte toegankelijkheid van openbare gebouwen kan soms voor problemen zorgen voor mindervaliden. Om inzicht te krijgen of dit binnen onze gemeente aan de orde is en in welke gebouwen, wordt een werkgroep samengesteld. De taak van de werkgroep is om goed inzicht te krijgen in eventuele toegankelijkheidsproblemen van openbare gebouwen. Andijk is hierbij als pilot-dorpskern gekozen.

De start van de Gemeentelijke Werkgroep Toegankelijkheid Medemblik (GWT) – Informatie over de betekenis van het VN-Verdrag inzake rechten van mensen met een beperking.

U wordt van harte uitgenodigd deze bijeenkomt bij te wonen, in het bijzonder mensen met een beperking!

  • Toegankelijkheidsproblemen in Andijk?
  • Waar en wat kan er aan gedaan worden?
  • Hoe wordt dat in kaart gebracht?
  • Heeft u vragen? Ideeën? Klachten over toegankelijkheid?
  • Met een PowerPointPresentatie
  • Toegang vrij
  • U wordt een kop koffie/thee aangeboden door de gemeente Medemblik en de Werkgroep Toegankelijkheid

De bijeenkomst wordt gehouden in Dorpshuis Centrum en begint om 19:30 uur

Advertenties

Informatieavond baggeren & saneren havens Medemblik

image
In opdracht van de gemeente Medemblik worden binnenkort de Pekelharinghaven, Oosterhaven, Westerhaven, het Overleekerkanaal en de Zandwegsloot gebaggerd. Ook wordt de verontreiniging in een deel van de Westerhaven en Pekelharinghaven gelijktijdig met de baggerwerkzaamheden verwijderd.

Lees verder

Infoavond over Eenzaamheid en maak kennis met bewoners en team van Begeleid Wonen in Andijk en nog meer…

Andijk | APB – Donderdag 28 januari a.s. wordt in dorpshuis Cultura de jaarlijkse infoavond gehouden door de Dorpsraad Andijk.  Diverse sprekers zullen de volgende onderwerpen onder de aandacht brengen: Eenzaamheid, Begeleid wonen voor mensen met psychiatrische klachten, de herinrichting van de Dijkgraaf Grootweg en het Burgerinitiatief (On)Toegankelijkheid.

Eenzaamheid

imageOp verzoek wordt er aandacht besteed aan Eenzaamheid en wat je daar iets aan kunt doen als iemand in je nabije omgeving daarmee te kampen heeft. Leny Visser-Bom (zie foto) zal daar meer over vertellen. Vaak wordt ook gedacht dat eenzaamheid alleen bij ouderen voorkomt of bij langdurig zieke mensen. Maar eenzaamheid komt helaas ook voor bij jongeren, misschien wel bij iemand die u goed kent… Hoe kun je weten of iemand lijdt onder eenzaamheid en wat kun je eraan doen? Vragen worden door Leny Visser-Bom beantwoord.

Lees verder

Nieuwsbrief Dorpsraad Andijk

Nieuwsbrief Dorpsraad Andijk
Vandaag en in de komende dagen ligt de nieuwsbrief van de Dorpsraad bij u in de bus! Uiteraard aandacht aan de herdenking van de stormnacht 1916, de infoavond op 28 januari,  kennismaken met het RIBW (begeleid wonen) in Andijk, de herinrichting van de Dijkgraaf Grootweg (gedeelte tussen Lidl en de Horn), Eenzaamheid, wat kun jij eraan doen?, Buurtpreventie, Burenruzies en Andere Zaken!