Raadsvragen HvM over betrokkenheid Dorpsraad Andijk bij verkeersveiligheid Het Grootslag

Links, hoogheemraad Rob Veenman, rechts portefeuillehouder Verkeer, Frank Streng tijdens een gesprek in juni 2019 met twee leden van de Dorpsraad Andijk, Wim Floor en Gerrit van Keulen. Raadslid Siem Zeilemaker was aanwezig voor een andere kwestie – Foto © G. van Keulen

De Dorpsraad Andijk heeft sinds haar oprichting in 2010 aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid in de polder Het Grootslag en met name de Gedeputeerde Laanweg met de kruispunten Kadijkweg en de Gerrit de Vriesweg, en de Driehuizen met het kruispunt Veenakkers en andere locaties.

Geen enkele nut

De dorpsraad heeft in juni 2019 een gesprek gevoerd met de toenmalige portefeuillehouder Verkeer, burgemeester Streng, van de gemeente Medemblik en de hoogheemraad, Rob Veenman, van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Inzet van het gesprek was een rotonde te plaatsen op het kruispunt van de Gedeputeerde Laanweg en de Kadijkweg. “We hebben aangegeven dat al die aanpassingen die in de afgelopen 10 jaar zijn uitgevoerd, en ook voor die tijd, geen enkele nut had met betrekking tot verbetering van de verkeersveiligheid. Ook bij de laatste aanpassing hebben wij vooraf al gewaarschuwd dat de plannen die het Hoogheemraadschap wilde uitvoeren, niet zou leiden tot verbetering van de verkeersveiligheid, wat in de praktijk ook weer werd bewezen gezien de vele ongevallen die nadien plaatsvonden”, zegt Gerrit van Keulen, voorzitter van de Dorpsraad Andijk.

Afspraken en toezeggingen

Met de portefeuillehouder Frank Streng werd afgesproken dat we op de hoogte zouden worden gehouden van het verloop van de vervolggesprekken tussen de gemeente en het waterschap, daarover werd ook via de mail gecorrespondeerd. We werden op een gegeven moment geïnformeerd dat het waterschap een haalbaarheidsonderzoek zou verrichten alsook een variantenonderzoek. En daar is het bijgebleven. En nu lazen wij in de agenda van de laatstgehouden raadscommissievergadering dat wethouder Nederpelt de raad actief informeerde (zie hieronder – red.) dat het haalbaarheidsonderzoek inmiddels in november 2021 is aangeboden aan de gemeente. De afspraak was dat wij dat onderzoek ook ter inzage toegestuurd zouden krijgen. En opeens zijn de afspraken van tafel en de toezeggingen kennelijk ingetrokken want sinds het laatste contact met de portefeuillehouder hebben we niets meer gehoord, behalve dan dat “het goed komt”… We zitten niet te wachten op aanpassingen die het vrachtverkeer het dorp in jaagt, dat zijn aanpassingen van nog meer of nog hogere drempels dan die er nu al liggen, want dan verplaatsen we de problemen naar de Kleingouw en dat is pertinent ongewenst! De enige manier om het kruispunt veiliger te maken is een rotonde of het verleggen van de wegen zodat je een bajonetkruising krijgt. De gemeente geeft nu geen openheid van zaken richting de dorpsraad en dat is op zijn zachts gezegd vreemd gezien de toezeggingen en afspraken. Wij mogen ervan uitgaan dat de gemeentelijke overheid, dat wanneer er afspraken zijn gemaakt die afspraken worden nagekomen en dat toezeggingen niet stilzwijgend eenzijdig worden ingetrokken. Maar gezien de actieve informatie vrezen we weer het ergste en lijkt het erop dat wij pas weer in beeld komen als de zoveelste minimale aanpassing weer een fiasco wordt zoals bij al die voorgaande keren!”, aldus Van Keulen.

Gevaarlijkste kruispunt

“Fijn dat Hart voor Medemblik daar nu raadsvragen over heeft gesteld want wij houden de gemeente aan de gemaakte afspraken en willen nu weten hoe de vlag erbij hangt! Er moet nú een goede en tevens een definitieve oplossing komen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op de kruispunten in de polder, een onderwerp waar de inwoners en omwonenden als sinds de ruilverkaveling in de jaren 70 van de vorige eeuw mee bezig zijn geweest en wij als dorpsraad sinds 2010. Het kruispunt van de Gedeputeerde Laanweg en de Kadijkweg is het gevaarlijkste kruispunt van de gemeente aldus Rijkswaterstaat. Hoeveel doden en gewonden door al die jaren zijn geweest is niet meer te tellen op twee handen. In de jaren 70 werd het kruispunt de “de dodenkruispunt’ genoemd. We hebben met iedereen gesproken in al die jaren, maar geen enkele overheidsorgaan had, naar eigen zeggen, hier geld voor over. Dat moet nu echt afgelopen zijn! We zijn erg benieuwd naar de antwoorden van het college! Maar ook naar de plannen van het Hoogheemraadschap én de uitkomsten van de onderzoeken!”, aldus Van Keulen.

Actieve informatie

Raadsvragen

De raadsvragen zijn hier te lezen (PDF).

Het college krijgt een paar weken de tijd om hierop antwoord te geven.

Antwoorden College

18:45 uur 21.09.2022 | Normaliter gaat er een week dan wel een paar weken overheen voordat het college van burgemeester en wethouders antwoorden geeft op de raadsvragen. Nu werden binnen paar uur de antwoorden gegeven van het college, dat is ongekend snel!

Advertentie
%d bloggers liken dit: