Dorpsraad Andijk: Sluiten voorzieningen tast de leefbaarheid aan van het dorp

Dorpsraad Andijk: Sluiten voorzieningen tast de leefbaarheid aan van het dorp

De Dorpsraad Andijk heeft een brief gestuurd aan de raadscommissie- en gemeenteraadsleden van de gemeente Medemblik over het sluiten van het consultatiebureau aan de Kleingouw in Andijk. De dorpsraad vindt dat de grens is bereikt wat de uitholling aangaat van de leefbaarheid in het dorp. “Dit is de zoveelste voorziening die het college wil sluiten in Andijk en elke keer weer moeten Andijkers die daarop aangewezen zijn naar een naburig dorp gaan. Op den duur blijft hier niets meer over in Andijk. Inwoners van het dorp voelen zich hierdoor achtergesteld, de grens is bereikt. Het laatste woord is nu aan onze volksvertegenwoordigers of zij gehoor geven aan de diepgevoelde wens te stoppen met het sluiten van voorzieningen of niet, in dit geval het consultatiebureau”, zegt Gerrit van Keulen van de dorpsraad.

“Als het aan het college ligt gaan de gemeentelijke belastingen fors omhoog maar ziet de burger daar niets voor terug. Dat houdt een keer op! Het consultatiebureau móet openblijven! Dat er nu een situatie is dat de GGD desgewenst aan huis komt of dat ouders naar een ander dorp moeten is iets voor het moment maar niet voor altijd, Niet iedereen wil dat de overheid op huisbezoek komt of dat men het openbaar vervoer moet nemen om naar een ander dorp te gaan waar wèl een consultatiebureau aanwezig is. Het algemeen gevoelen van de Andijkers is dat we telkens maar moeten inleveren ten gunste van andere woonkernen. Het houdt echt een keer op!”

Het gebouw aan de Kleingouw waar het consultatiebureau tot voor kort in was gehuisvest – foto © CAPAND

Vanavond worden de bezuinigingsplannen van het college besproken in de eerste van twee commissieraadsvergaderingen die deze maand gehouden worden. Lees hier meer over.

%d bloggers liken dit: