Gemeente Medemblik | Weer huisbezoeken en afspraken Wmo en Jeugdzorg

Gemeente Medemblik | Weer huisbezoeken en afspraken Wmo en Jeugdzorg

Het is weer beperkt mogelijk om huisbezoeken te krijgen en afspraken in het gemeentehuis te hebben voor afspraken in het sociaal domein, zoals bijvoorbeeld vanuit de Wmo en Jeugdzorg. In situaties waar dat noodzakelijk is, kunnen deze afspraken weer plaatsvinden. Wanneer iets wel of niet noodzakelijk is, wordt per situatie bekeken. Het is dus maatwerk.

Lees verder

Jeugdzorg, mij een zorg?! Praat mee met ChristenUnie-West-Friesland over Jeugdzorg

Onderzoek ‘Doeltreffendheid Samenwerking Jeugdhulp – Gemeente Medemblik’

De RKC bestaat uit drie externe leden. Deze leden zijn benoemd door de gemeenteraden van Medemblik en Opmeer. De leden van de commissie zijn (v.l.n.r.): Edwin Westphal, Henk Wokke (voorzitter), Nelleke Domburg en Martine Klaassen Bos (secretaris, ontbreekt op de foto)

De Rekenkamercommissie Medemblik-Opmeer (RKC) heeft in mei 2019 een rekenkamerrapport aan de gemeenteraad van Medemblik aangeboden over het onderzoek naar ‘Doeltreffendheid Samenwerking Jeugdhulp’.

Waarom dit onderzoek?

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. De samenwerking door de gemeente met uiteenlopende partijen is hierdoor essentieel voor het verlenen van doeltreffende jeugdhulp. Na de transitie – ofwel de overdracht van taken naar de gemeente – zit de gemeente Medemblik nu in de fase van transformatie, de overgang naar een nieuwe werkwijze. Daarbij is de inzet om meer in te zetten op preventie en het versterken van de eigen kracht van jongeren.

Lees verder