Raadsvragen over digitale toegankelijkheid

Raadsvragen over digitale toegankelijkheid

De fractie van GroenLinks stelt raadsvragen over digitale toegankelijkheid. De vragen zijn hier integraal weergegeven.

N.a.v. de lijst ingekomen stukken van de raad van 20 mei 2021 is een mutatie voorstel gedaan en gevraagd om een toezegging m.b.t. een informatienota over digitale toegankelijkheid (zie NR. 1643). Deze toezegging is gedaan en opgenomen op de Toezeggingenlijst (ID 118). De infonota’s vanaf die tijd zijn doorgenomen en er is weliswaar een infonota (DOC-21-407792 plus bijlage) over “toegankelijkheid” gezien, maar niet specifiek over digitale toegankelijkheid.

  1. Kunnen wij deze infonota zien als reactie op deze gevraagde toezegging? Zo ja, waarom wordt er niet expliciet ingegaan op digitale toegankelijkheid ? Of kunnen wij hier nog een nota over verwachten ? Zo nee, is er aandacht voor digitale toegankelijkheid, zo ja, hoe ?

Het college moet nog antwoorden

Foto door Negative Space op Pexels.com

%d bloggers liken dit: