D66 Medemblik stelt raadsvragen over onkruid(bestrijding) in de gemeente

D66 Medemblik stelt raadsvragen over onkruid(bestrijding) in de gemeente - Foto © CAPAND

De fractie van D66 Medemblik stelde raadsvragen aan het college van B&W. De vragen (met inleiding) zijn hier te lezen:

In delen van onze openbare ruimte wordt de achteruitgang van het groenbeheer steeds meer zichtbaar. Opvallend daarbij is de onkruidbestrijding. Veel verhardingen maken een onverzorgde indruk. Bewoners zijn bezorgd. Grappenderwijs wordt soms al gezegd dat Medemblik kan bezuinigen op onderhoud van wegen en stoepen omdat ze vanzelf verworden tot nieuwe groenstroken!

Na het stoppen van het gebruik van chemische middelen en het introduceren van nieuwe – en duurdere – werkwijzen heeft de raad vorig jaar als bezuiniging ook besloten het onderhoudsniveau in delen van de gemeente te verlagen van het in het Groenbeheerplan vastgestelde niveau B naar het lagere C. Op sommige plekken lijkt nu in de praktijk niveau D werkelijkheid te zijn geworden, het laagste niveau uit dit plan. (Feitelijk oogt C al behoorlijk onverzorgd, en D verwaarloosd.)

D66 Medemblik stelt raadsvragen over onkruid(bestrijding) in de gemeente - Foto © CAPAND
  1. In welke delen van de gemeente heeft u het niveau verlaagd van B naar C?
  2. Is deze situatie blijvend – zolang de middelen op hetzelfde niveau blijven – of voorziet u uitbreiding dan wel inperking van het areaal waar het verlaagde niveau van kracht is?
  3. Waar we nu zien dat het onkruid hier en daar meer dan 50 cm uit de verharding steekt, ben u met ons van mening dat op sommige plekken feitelijk al sprake is van niveau D? M.a.w. bent u in staat niveau C, waar van toepassing, consequent te realiseren?
  4. Bent u met ons van mening dat een onverzorgd ogende openbare ruimte – naast het welig tierende onkruid ook de over de straten/stoepen groeiende beplanting, het toenemend zwerfafval, de uitpuilende afvalbakken – bijdraagt aan een minder goede omgang van bewoners met hun omgeving – en omgekeerd?
  5. Heeft u afdoende publiciteit gegeven aan de verlaging van het onderhoudsniveau door een raadsbesluit? Die informatie zou namelijk tot meer duidelijkheid en begrip bij bewoners kunnen leiden. Nu horen we vaak dat de buitendienst het niet goed zou doen en weet men niet van het door de raad vastgestelde beleid.
  6. Op een aantal plekken zien we dat bewoners zelf stoepen onkruidvrij gaan maken. Ziet u dat als te stimuleren ontwikkeling? Hoe ziet u dit richting de toekomst?
D66 Medemblik stelt raadsvragen over onkruid(bestrijding) in de gemeente - Foto © CAPAND

Het college moet nog antwoorden.

2 Reacties

  1. Waar zijn de antwoorden??

    Like

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: