Rotonde Oosteinderweg-Hoornseweg Wognum nu verkeersveiliger

Burgemeester Frank Streng steekt over bij de nieuwe rotonde – foto Marcel Rob

In opdracht van de gemeente is de rotonde aan de Oosteinderweg/Hoornseweg aangepast om hier een duurzame, veiligere situatie te realiseren. Hiermee gaat een langgekoesterde wens van de kernraad en inwoners van Wognum in vervulling. Vooral voor fietsers moest de rotonde veiliger worden. Eind mei werden de noodzakelijke werkzaamheden verricht.

Door de nachtvorst moesten de werkzaamheden noodgedwongen meerdere keren worden uitgesteld, maar eind mei zijn deze uitgevoerd. De werkzaamheden bestonden uit de aanleg van een plateau met een zebrapad waardoor het gemotoriseerde verkeer minder snel gaat rijden en de voetgangers gescheiden van het fietsverkeer veiliger kunnen oversteken. Door de bochten in het fietspad voor de rotonde krapper te maken waardoor de fietsers minder snel bij de rotonde aankomen. Door deze maatregelingen hebben de fietsers en het gemotoriseerde verkeer meer tijd gekregen om te reageren. En er worden nog bestaande lantaarnpalen verplaatst en als deze onvoldoende licht geven extra lantaarnpalen geplaatst. Hierdoor ziet het gemotoriseerde verkeer de fietser in donker eerder. De aanpassingen zijn een duurzame oplossing om de rotonde veiliger te maken. Burgemeester Streng is te spreken over de aanpassingen: “Ik ben blij dat de rotonde nu veiliger is en dat we goed zijn opgetrokken met de dorpsraad en inwoners van Wognum, complimenten voor de samenwerking. Op dit drukke knooppunt zal iedereen altijd voorzichtig en alert moeten zijn om te zorgen voor een veilige verkeerssituatie. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid”.

De werkzaamheden (verplaatsen en plaatsen lantaarnpalen, kleine afrondende werkzaamheden verharding en groen) zijn eind juni afgerond.

%d bloggers liken dit: