Provinciaal monument voor Medemblik, Amsterdam en Zaanstad

Stationsgebouw Abbekerk
Provinciaal monument voor Medemblik, Amsterdam en Zaanstad

Provinciaal monument voor Medemblik, Amsterdam en Zaanstad

Stationsgebouw Abbekerk-Lambertschaag (Benningbroek, gemeente Medemblik) 

De gemeente Medemblik heeft de provincie gevraagd het stationsgebouw Abbekerk-Lambertschaag aan te wijzen als provinciaal monument. In het provinciaal erfgoedregister zijn bijna alle stationsgebouwen, die liggen langs de (stoomtram)lijn Hoorn-Medemblik opgenomen. Opname van het stationsgebouw Abbekerk-Lambertschaag maakt het ruimtelijk beeld van de lijn Hoorn-Medemblik completer. Onlangs is het stationsgebouw in bezit gekomen van de Stichting Museumstoomtram Hoorn-Medemblik, die een plan heeft ingediend tot het terugbrengen van het gebouw van (antikraak bewoonde) woning tot weer een stationsgebouw. 

De provincie Noord-Holland wil 3 gebouwen de titel provinciaal monument geven: stationsgebouw Abbekerk-Lambertschaag (Benningbroek), molen De Paauw, (Assendelft) en molen van Sloten (Amsterdam).

In Nederland vind je alleen in de provincie Drenthe en Noord-Holland provinciale monumenten. In Noord-Holland zijn dat er 500. Deze zijn wettelijk beschermd en komen in aanmerking voor subsidie voor onderhoud en/of restauratie. In het provinciaal erfgoedregister staan onder andere molens, boerderijen, gemalen, dijken en grenspalen opgenomen. Het erfgoedregister wordt regelmatig bijgewerkt. De provincie kan besluiten om een monument uit het register te halen, bijvoorbeeld omdat het object de titel Rijksmonument krijgt. 

De provincie heeft bekend gemaakt dat zij dit jaar 3 objecten wil toevoegen aan het provinciaal erfgoedregister. De definitieve besluitvorming vindt vlak na de zomer plaats. 

Overige nieuwe monumenten

Molen van Sloten (Amsterdam)

De stichting Molen van Sloten heeft verzocht om provinciale bescherming. De provincie heeft geconstateerd, dat er weliswaar sprake is van reconstructie op een niet-oorspronkelijke plaats en op een niet-monumentale onderbouw, maar dat de romp authentiek is en dat daarmee een groot deel van de molen voldoet aan het criterium van authenticiteit. Daarnaast vindt de provincie dat de sociaal maatschappelijke waarde groot is en dat bescherming op zijn plaats is. De niet monumentale onderdelen van de molen (waaronder de museumfunctie en zalen voor verhuur) komen niet onder de bescherming van het provinciaal monument te vallen. 

Molen De Paauw (Assendelft, gemeente Zaanstad) 

Molen De Paauw bestaat uit een authentieke onbeschermde molenromp en een gereconstrueerd deel. De molen werd opgetrokken op een oorspronkelijke molenplaats naast de molenschuur. Deze molenschuur is in het verleden al aangewezen als provinciaal monument en vormt momenteel een onlosmakelijke eenheid met de molen. De molen is ook beeldbepalend voor de Noorder IJdijken. 

Kijk voor meer informatie over monumenten op de provinciale webpagina over monumenten en herbestemming.

Foto provincie Noord-Holland

%d bloggers liken dit: