Donderdag 18 maart: Presentatie Kernvisie Andijk 2020-2030

Donderdag 18 maart: Presentatie Kernvisie Andijk 2020-2030

De presentatie van de “Kernvisie Andijk 2020-2030” vindt donderdag 18 maart a.s. plaats. Om 12:00 uur verschijnt op de website van www.kernvisieandijk.nl de presentatie van het uiteindelijke document. Vanwege de coronamaatregelen wordt de kernvisie symbolisch overhandigd aan en in ontvangst genomen door de voorzitter van het college, burgemeester Frank Streng en door wethouder Joset Fit (GemeenteBelangen), die het kernenbeleid in haar portefeuille heeft.

Coronamaatregelen
“Aanvankelijk was het de bedoeling dat tijdens een bijeenkomst de kernvisie zou worden gepresenteerd, met alle betrokkenen erbij, inclusief de gemeenteraadsleden, maar de huidige maatregelen staan dit niet toe en om toch aan de slag te kunnen met de kernvisie hebben we in samenspraak met de gemeente besloten om op deze wijze de kernvisie te presenteren”, zegt Gerrit van Keulen, voorzitter van de Dorpsraad Andijk.

Lees verder

Wat willen Andijkers?

Ga naar de website van Kernvisie Andijk en laat wat van je horen!
Vul de enquête in! https://kernvisieandijk.nl/?p=288 — in Andijk.

Laatste Onderzoek Kernvisie Andijk: Recreëren in Andijk

Te gast op de Westfriese Omringdijk – Foto © Corina Sas

Laatste Onderzoek Kernvisie Andijk: Recreëren in Andijk

Donderdag 11 juni om 12:00 uur start het laatste onderzoek voor de zomervakantie in het kader van de Kernvisie Andijk 2020-2030. Dit keer gaat het over recreëren in Andijk. Het is intussen bekend geworden dat Rijkswaterstaat grootse plannen heeft met het IJsselmeer dat moet in 2050 zijn beslag krijgen. Tussen al die plannen die er zijn er plannen die Andijk direct raken.

Lees verder

Donderdag 11 juni start Onderzoek “Recreëren in Andijk”

Donderdag 11 juni start Onderzoek "Recreëren in Andijk"

Kernvisie Andijk: Lintbebouwing met doorkijkjes móet behouden blijven

Kernvisie Andijk: Lintbebouwing met doorkijkjes móet behouden blijven

De lintbebouwing mét doorkijkjes moeten behouden blijven in Andijk. Dat zegt 85% van de respondenten in het onderzoek “Wonen in Andijk” dat door de Stuurgroep Kernvisie Andijk 2020-2030 heeft ingesteld.

Lees verder

“Filmsterren” of gewoon Andijkers gezocht – M/V + Jong/Oud!

Stoplichten in de polder + roodlichtcamera?

Stoplichten in de polder + roodlichtcamera? Andijk | Dorpsraad Andijk - Kernvisie Andijk 2020-2030
Stoplichten in de polder + roodlichtcamera?

Verkeersveilige wegen in de polder? En in Andijk zelf? De Dorpsraad Andijk wil aan de hand van en onderzoek vaststellen wat de Andijkers willen met betrekking tot de verkeersveiligheid in en buiten de bebouwde kom. Een enquête stelt de inwoners van Andijk in de gelegenheid hun ideeën bekend te maken bij de Stuurgroep Kernvisie Andijk 2020-2030, onderdeel van de Dorpsraad Andijk.

Meedoen? Kijk op de website van Kernvisie Andijk en klik daar o[ de oranje knop!

Kernvisie Andijk: Onderzoek Verkeersveiligheid in Andijk

Kernvisie Andijk: Onderzoek Verkeersveiligheid in Andijk
Veiliger polderwegen – Foto Harry Woker

Woensdag 29 april 2020, om 12:00 uur start het onderzoek van de Stuurgroep Kernvisie Andijk 2020-2030 naar de “Verkeersveiligheid in Andijk”. Tegelijkertijd is het onderzoek naar “Wonen in Andijk” beëindigd.

Lees verder

Morgen start onderzoek Verkeersveiligheid in Andijk in het kader van de kernvisie

Morgen start onderzoek Verkeersveiligheid in Andijk in het kader van de kernvisie

Morgen om 12:00 uur begint het onderzoek naar de verkeersveiligheid in Andijk. Kijk dan hier voor meer informatie!

Huur jij een woning in Andijk? Sta je ingeschreven als inwoner van Andijk?

KLIK OP DE AFBEELDING!

Kernvisie Andijk: Volgend onderzoek gaat over “Verkeersveiligheid in Andijk”

onderzoek gaat over "Verkeersveiligheid in Andijk"
Ga naar het enquêteformulier https://bit.ly/2X2ygjA en vul ‘m in!

De Stuurgroep Kernvisie Andijk 2020-2030 (KVA20) treft voorbereidingen voor het volgende onderzoek in het kader van de Toekomstvisie Andijk. Het komend onderzoek gaat over de “Verkeersveiligheid in Andijk”.

Uiteraard hebben we daar al een beeld van, hoe het gesteld is met de verkeersveiligheid in Andijk, maar het gaat ons nu om duurzame oplossingen. Als we er niets aan doen dan zal in 2030 het nog steeds klachten regenen dat men in het algemeen te hard rijdt”, aldus een woordvoerder van KVA20, onderdeel van de Dorpsraad Andijk.

Lees verder

Wonen in Andijk – Bepaal de toekomst van jouw dorp!

Ga naar het enquêteformulier
 https://bit.ly/2X2ygjA

De Stuurgroep Kernvisie Andijk onderzoekt de wensen van de inwoners van Andijk. Dit keer gaat het over Wonen in Andijk. Hebben we genoeg voorzieningen? Zo nee, wat missen we dan nog?

Kernvisie Andijk: Hebben we meer winkels nodig in Andijk?

Kernvisie Andijk: Hebben we meer winkels nodig in Andijk?
  • Hebben we meer winkels nodig? Zo ja, wat voor winkels dan?
  • Zijn winkels goed toegankelijk voor mensen met een rollator of rolstoel?
  • Zijn er genoeg andere voorzieningen in Andijk?
  • Vul de enquête in op onze website of volg de link bij dit bericht!

Het zijn een paar vragen die in de enquête verwerkt zijn door de Stuurgroep Kernvisie Andijk om met de antwoorden daarop een toekomstvisie te schrijven. Lees hier meer over op de website van de Kernvisie Andijk! Het gaat immers ook om jouw toekomst!

Lees verder

Wonen in Andijk! Wat is jouw mening?!

Wonen in Andijk! Wat is jouw mening?!

GA NAAR DE WEBSITE EN VUL DE ENQUÊTE IN!

Kernvisie Andijk: Enquête "Wonen in Andijk" gestart

Kernvisie Andijk: Enquête "Wonen in Andijk" gestart

De enquête “Wonen in Andijk” staat online! Ga naar de website https://kernvisieandijk.nl

Bekijk de informatie en de video die op de website staat van de
Stuurgroep Kernvisie Andijk 2020-2030.
Volg de Stuurgroep KVA20 op Facebook en blijf op de hoogte!

Kernvisie Andijk: Onderzoek "Wonen in Andijk" morgen van start

Kernvisie Andijk: Onderzoek "Wonen in Andijk" morgen van start

"Alleen Medemblik, Opmeer, Drechterland en Texel 'virusvrij'" | Onderzoek Kernvisie gaat gewoon door!

"Alleen Medemblik Opmeer Drechterland en Texel 'virusvrij'" | Onderzoek Kernvisie gaat gewoon door!

In Noord-Holland Noord zijn alleen de gemeenten Medemblik, Opmeer, Drechterland en Texel nog ‘virusvrij’; “Dat wil zeggen”, zo verklaart Gerrit van Keulen van de Dorpsraad Andijk, “dat er nog geen mogelijke COVID19-patiënten positief getest zijn. Maar morgen kan het anders zijn. Het is daarom belangrijk dat de maatregelen die de regering heeft afgekondigd, stipt op te volgen. Dat is niet alleen in jouw eigen belang, maar ook van anderen!

“We krijgen regelmatig mensen aan de lijn en in de mail, messenger of via WhatsApp, die allerlei vragen hebben die te maken hebben met de virusuitbraak. Wij sturen ze zo goed als het kan naar de juiste instantie of organisatie, maar er zijn er ook die zich beklagen over het gedrag van anderen en vooral over het hamsteren…”

Lees verder

Foto’s maken voor de Kernvisie Andijk 2020-2030

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, tekst

“Een foto zegt meer dan 1.000 woorden”, is een gezegde die ook van toepassing is op de Kernvisie Andijk 2020-2030. Met foto’s brengen we in beeld wat er bedoeld wordt als er een bepaald onderwerp wordt onderzocht door de stuurgroep. Lees verder op de website van KVA20!

Nieuws van de Stuurgroep Kernvisie Andijk 2020-2030

Nieuws van de Stuurgroep Kernvisie Andijk 2020-2030
  • Het onderzoek “Veiligheid in Andijk” is omgezet in een conceptvisie.
  • Op 25 maart a.s. start het onderzoek “Wonen in Andijk”!
  • I.v.m. de coronavirus-uitbraak is Plan B in werking getreden!
  • Zelf een onderzoeksidee voor de kernvisie?
  • Kijk en lees verder op de website van de Kernvisie Andijk 2020-2030

Enquête “Veiligheid in Andijk” beëindigd

Enquête "Veiligheid in Andijk" beëindigd

De enquête “Veiligheid in Andijk” is afgesloten en nu is het aan de stuurgroep de informatie te verwerken tot een visiebeeld voor de komende 10 jaar. Alle papieren enquêtes zijn voor 99% weer ingenomen en geregistreerd onder leiding van Kelly Groot. In de loop van de week verwachten we all enquêtes binnen te hebben. Daarom kunnen we nu nog niet melden wat het aantal enquêtes is dat is ingeleverd.

Lees verder

Wat staat er nog meer op het programma van de Kernvisie Andijk 2020-2030?

Wat staat er nog meer op het programma van de Kernvisie Andijk 2020-2030?

De stuurgroep buigt zich over de andere onderwerpen die binnenkort aan de orde komen en waarnaar een onderzoek wordt ingesteld, een enquête. De voorbereidingen zijn in volle gang en er worden gesprekken gevoerd in de komende tijd met direct belanghebbenden.

Drie onderwerpen die binnenkort aan de orde komen zijn:

Lees verder

Toekomst van Andijk: verslag 1e informatieavond stuurgroep kernvisie

Monique Burger spreekt de zaal toe en de aanwezigen steken gekleurde kaarten op waarmee zij hun mening kenbaar maken.

Zo’n vijftig Andijkers bezochten woensdagavond 29 januari jl. de eerste informatiebijeenkomst van de stuurgroep kernvisie Andijk. Deze stuurgroep zal, met inbreng van de dorpsbewoners, een document opstellen waarin onze visie op de toekomst van Andijk wordt beschreven. Dit document dient als advies voor het gemeentelijk beleid van de komende tien jaar. Daarbij kun je denken aan thema’s als leefbaarheid, sociale veiligheid, milieu en openbare ruimte. En daarvoor hebben ze ook (jo)uw input nodig!

Lees verder

Tussenstand Enquête Veiligheid: ergernissen

De ergernissen worden per weg, straat, laan of locatie in kaart gebracht

Hoewel de Enquête Veiligheid nog maar net online is gezet en tot eind februari duurt blijkt dat er veel ergernissen zijn. Om een idee te geven heeft KVA20 dit middels een Tussenstand voor een deel in beeld gebracht via een kaart dat na afloop van de enquête ook te raadplegen is.

Lees verder

Eerste bijeenkomst en eerste onderzoek Kernvisie Andijk: veiligheid

Eerste bijeenkomst en eerste onderzoek Kernvisie Andijk: veiligheid
Andijkers in de grote zaal van Dorpshuis Centrum

Zo’n 50 Andijkers vulden gisteren de grote zaal van Dorpshuis Centrum bij de start van de Kernvisie Andijk 2020-2030. Op deze bijeenkomst werd uiteengezet wat de bedoeling is van de kernvisie en werden de aanwezigen ook meteen aan het werk gezet.

Lees verder

Dorpsraad Andijk: ‘Ook schooljeugd betrekken bij Toekomst van Andijk!’

Dorpsraad Andijk: 'Ook schooljeugd betrekken bij Toekomst van Andijk!'
Dorpsraad Andijk: ‘Ook schooljeugd betrekken bij Toekomst van Andijk!’ Foto bew. © CAPAND

“Met de Kernvisie Andijk richten we ons niet alleen op de komende tien jaar maar leggen wij ook een basis voor de jaren ná 2030! Daarom is het belangrijk dat we ook de jongeren hierbij willen betrekken. Want wie nu 10-13 jaar is, is over 10 jaar 20-23!”, dat meldt de Dorpsraad Andijk op de Facebookpagina van de Stuurgroep Kernvisie Andijk.

Lees verder

Praat mee over de toekomst van Andijk!

Affiches ter aankodiging van de bijeenkomst – Foto’s © Monique Burger | KVA20

Woensdag 29 januari 2020 starten we met een eerste bijeenkomst in het kader van de Kernvisie Andijk 2020 (KVA20). Dit wordt gehouden in Dorpshuis Centrum aan de Sportlaan 1. Aanvang 20:00 uur. De koffie staat dan klaar! Wij streven er naar dat de bijeenkomst om 22:00 uur eindigt.

Kijk ook op kernvisieandijk.nl en op de Facebookpagina van Kernvisie Andijk 2020-2030

Dorpsraad Andijk gaat in januari van start met ontwikkeling kernvisie 2020-2030

Dorpsraad Andijk gaat in januari van start met ontwikkeling kernvisie 2020-2030
Andijk ontwaakt – Foto © Monique Burger

De Toekomst van Andijk

De gemeente Medemblik heeft het begrip Leefbaarheid hoog in het vaandel staan. Leefbaarheid in de kernen is een speerpunt. Daarom heeft de gemeente aan alle 17 kernen gevraagd een visie voor de komende tien jaar op te stellen.

Ook de Dorpsraad Andijk is gevraagd om samen met de inwoners een visie voor de toekomst te maken. En deze te voorzien van een ambitie die ook waar te maken is. In het nieuwe jaar willen we dan ook starten met het ontwikkelen van een dorpsvisie. Belangrijk is dat we daarvoor de inbreng krijgen van u en jou, de inwoners van Andijk. Het gaat immers om het dorp waar wij wonen!

Wat verstaan we onder leefbaarheid?

Lees verder
%d bloggers liken dit: