Andijkers voorkomen ramp

Stormnacht 13 januari 1916 in AndijkIn de nacht van 13 januari 1916 raast een noordwesterstorm over Nederland. De dijk van de Zuiderzee breekt op veel plaatsen door. Maar niet bij Andijk: een groep dorpelingen voorkomt ternauwernood een ramp, die verwoestende gevolgen had kunnen hebben voor heel West-Friesland.

Precies 100 jaar later staan we stil bij deze heldendaad. Op 13 januari 2016 onthult burgemeester Frank Streng naast het Poldermuseum een monument. Dit geeft ons voor altijd een tastbare herinnering aan die bange nacht en het heldhaftig optreden van de Andijkers. Vooraf aan de onthulling is er naast het Poldermuseum een theatervoorstelling. Die voert ons terug naar 1916. Tot slot wordt die avond de vernieuwde uitgave van het boek “De bange januarinacht” van Peter Ruitenberg gepresenteerd.

Lees verder

Advertisements

Andijk tijdens de oorlog – II

01-07-1942 Volk en Bodem
Andijk – In de kranten die in 1942 nog konden uitkomen wordt duidelijk dat de bezetter zich anders heeft opgesteld dan in de twee jaren daarvoor. De bezetting van Nederland had grote gevolgen voor de pers. Onmiddellijk na de capitulatie kwam het ANP in Duitse handen en werd het een afdeling van het Deutsches Nachrichten Büro.

De pers werd sterk in vrijheid belemmerd. Sommige bladen hieven zichzelf op, anderen werden óf genoodzaakt op te houden te verschijnen óf onder nationaal-socialistische leiding gesteld. Het nationaal-socialisme krijgt daardoor ook meer aandacht.

Talrijk zijn de korte verslagen van rechtszittingen waarin burgers worden veroordeeld voor uiteenlopende ‘misdrijven’ die alles met de oorlog te maken hebben. Het is duidelijk dat de vijand weinig tot niets tolereert, daarbij geholpen door landverraders, zoals NSB’ers en andere sympathisanten van de Duitsers werden genoemd. Uit die groep Nederlanders zijn verslaggevers die met graagte gedetailleerd schrijven over de ‘misdaden’ van de burgers…

Ook ambtenaren in dienst van Rijk, Provincie en gemeente wordt collaboratie verweten want de regering is in ballingschap en het feitelijke bestuur is overgelaten aan de secretarissen generaal van de ministeries.

Uiteraard is er ook sprake van propaganda van de kant van de bezetters, getuige bovenstaande foto van een grootvader met zijn kleinkinderen ergens op de IJsselmeerdijk in een publicatie wat de verbondenheid beschrijft van de ‘Germaanse volkeren in Duitsland en Nederland’.

De oorlogvoering had een gebrek aan grondstoffen voor de papierfabricage tot gevolg. In verband hiermee werd in 1941 een reorganisatie van de pers doorgevoerd, die er toe leidde dat vele bladen werden opgeheven of gedwongen werden te fuseren. Verder werden kranten gebonden aan een maximaal aantal pagina’s en werden aparte ochtendedities afgeschaft, dit alles in verband met de papierschaarste.

Lees verder