Openbaar vervoer in 2040 voor iedereen toegankelijk

Openbaar vervoer in 2040 voor iedereen toegankelijk

Het openbaar vervoer is voor iedereen. Ook reizigers met een beperking moeten daar zelfstandig gebruik van kunnen maken.

Om het openbaar vervoer beter toegankelijk te maken, is er het Bestuursakkoord Toegankelijk Openbaar Vervoer. Hierin hebben alle overheden die openbaar vervoer verzorgen in Nederland, waaronder de provincie Noord-Holland, met elkaar afgesproken dat in 2040 het openbaar vervoer voor iedereen volledig toegankelijk is. Het akkoord wordt op 7 november in Den Haag ondertekend.

De provincie is opdrachtgever voor het openbaar busvervoer in een groot deel van Noord-Holland. Gedeputeerde Jeroen Olthof: “Om Noord-Holland leefbaar en bereikbaar te houden, stimuleert de provincie het ov-gebruik. En daar moet iedereen gebruik kunnen maken, ook mensen met een beperking. We hebben al veel gedaan om de toegankelijkheid van het ov te verbeteren: er rijden lage-vloerbussen en er zijn halteborden met een omroepsysteem neergezet voor mensen die blind of slechtziend zijn. Maar het kan altijd beter, daarom is het goed dat we met zoveel partijen deze gezamenlijke ambitie hebben vastgelegd.”

Toegankelijke haltes

De provincie gaat eerst aan slag met het verbeteren van de toegankelijkheid van de bushaltes. Daarbij kan gedacht worden aan een goede hoogte van de halte voor een gemakkelijke instap, ribbeltegels voor blinden en slechtzienden, maar ook aan de breedte van de halte om met een rolstoel makkelijker in en uit de bus te komen. Noord-Holland brengt nu in kaart welke haltes nog niet (volledig) toegankelijk zijn en vervolgens wordt er een plan gemaakt wanneer ze aangepakt worden.

VN-verdrag

In 2016 heeft Nederland ingestemd met het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Vervolgens is door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het programma ‘Onbeperkt Meedoen!’ gestart, waarin het VN-verdrag praktisch is uitgewerkt. Eén van de thema’s is het thema vervoer: ‘Iedereen onderweg’. Hierin wordt toegewerkt naar een Nederland waarin iedereen met het openbaar vervoer kan reizen.

Werkgroep Toegankelijkheid strijdt al jaren voor toegankelijk OV

Sinds 2014 strijdt de gemeentelijke Werkgroep Toegankelijkheid ‘Medemblik’, samen met andere zusterorganisaties in de provincie, voor toegankelijk openbaar vervoer in Noord-Holland. “Het duurt nog 18 jaar voordat het 2040 is. “Tot die tijd moeten mensen met een beperking het doen met een openbaar vervoer dat niet of slechts ten dele is ingericht voor mensen met een beperking terwijl dit in onze ogen veel sneller kan. Aanvankelijk was de provincie van plan om in 2015 de buurtbussen rolstoeltoegankelijk te maken. Dat werd toen tegengehouden door een groep chauffeurs die de wildste ideeën bedachten waarom het niet zou kunnen. Als de provincie toen ruggengraat had dan hadden we sinds 2015 toegankelijke buurtbussen. Probeer maar eens in Bovenkarspel te komen of in Enkhuizen met het openbaar vervoer als je gebruik maakt van een rolstoel. Je komt er niet!”, is het antwoord van Gerrit van Keulen, coordinator van de werkgroep en die zelf al meer dan 20 jaar in een rolstoel zit. “De afstand naar Bovenkarspel is zo’n 7 kilometer, als je vanuit Andijk daar naartoe wil moet je, als je afhankelijk bent van het openbaar vervoer, de lijndienst nemen naar Hoorn en daar de trein nemen naar Bovenkarspel. Dat moet allemaal ruim van te voren gepland worden want je moet assistentie krijgen op de stations in Hoorn en Bovenkarspel om in en uit de trein te komen. Eventjes spontaan naar Bovenkarspel of Enkhuizen zit er niet in.”

Denktank openbaar vervoer

Van Keulen is wel blij dat er nu een tijdspad is uitgezet en dat het er uiteindelijk van komt dat het OV toegankelijk wordt. “We hebben hier constructief aan meegewerkt in een soort van denktank vanuit de landelijke organisaties Ieder(in) en de Coalitie van Inclusie, samen met het ministerie van Waterstaat en Infrastructuur die het openbaar vervoer onder zich heeft. Er moet van alles gebeuren, van wetswijzigingen tot fysieke aanpassingen van het rollend materieel, stations, haltes et cetera van het openbaar vervoer. We begrijpen dat dit de nodige investeringen met zich meebrengt en dat het tijd kost. We hebben al eerder aangegeven dat een aantal besluiten en wetten de uitvoering van de implementatie van het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking tegenhouden, die moeten allemaal aangepast worden. Een voorbeeld is dat een buurtbus door wet- en regelgeving gezien wordt als een ‘auto’, niet als een ‘bus’ en dat een buurtbus om die redenen niet aangepast hoeft te worden. Om dezelfde reden is een zaak die wij hadden voorgelegd aan het College voor rechten van de mens in Utrecht niet in ons voordeel beslist, terwijl een buurtbus hoe dan ook deel uitmaakt van het openbaar vervoer en dus per definitie voor iedereen toegankelijk moet zijn. Het college gebruikte wel deze zaak om de VN-Commissie in New York te rapporteren dat dit anders moet. Dat gaat nu wel gebeuren!”

Advertentie
%d bloggers liken dit: