Grote vraag naar pleegouders voor kinderen in een crisissituatie in Noord-Holland

Grote vraag naar pleegouders voor kinderen in een crisissituatie

De gemeente Medemblik vestigt in een nieuwsbrief aandacht op de vraag naar pleegouders voorkinderen in een crisissituatie. Het gaat niet goed met het aantal beschikbare pleegouders. Er is al een aantal jaren sprake van een afname van het aantal nieuwe pleegouders. Tegelijkertijd is de vraag naar pleegzorg nog altijd groter dan het aanbod. Daardoor neemt het tekort langzaam, maar gestaag toe. Zorgwekkend. Des te meer omdat de huidige onrust en onzekerheid in de samenleving toenemen door verschillende crises, zoals de wooncrisis, de energiecrisis en buitenproportionele inflatie.

Dit heeft invloed op de aanmeldingen van nieuwe pleegouders omdat die zich in de regel aanmelden vanuit een stabiele persoonlijke situatie. Pleegzorg Nederland wil deze neerwaartse trend keren en vraagt daarom met de titel #groenlicht tijdens de Week van de Pleegzorg (2 tot en met 9 november) extra aandacht voor het belang van meer pleegouders.

Lees verder

Foto door Pixabay op Pexels.com

%d bloggers liken dit: