Spelregels voor duurzame energieopwekking in Westfriesland. Denkt u met ons mee?

Spelregels voor duurzame energieopwekking in Westfriesland. Denkt u met ons mee?

De zeven Westfriese gemeenten hebben de ambitie om energieneutraal te worden. Daarom zetten we in op energiebesparing, duurzame warmte en duurzame energieopwekking. De Regionale Energiestrategie (RES) is een van onze activiteiten. In deze fase van de RES vragen wij ons af hoe we windmolens en zonneweides goed kunnen inpassen in ons landschap. Via een regionale enquête kunt u als inwoner van Medemblik hierover uw mening geven, ook al hebben we in onze gemeente afgesproken geen nieuwe windmolens te plaatsen.

Energieneutraal betekent dat alle energie die we gebruiken uit duurzame energiebronnen komt, zoals de wind en de zon. In een eerder stadium van de Regionale Energiestrategie is in overleg met Westfriese inwoners al verkend op welke plekken in de regio er mogelijkheden zijn voor het opwekken van duurzame energie. Deze plekken noemen we de ‘zoekgebieden’. “Uw inbreng willen we nu gebruiken om ‘spelregels’ op te stellen voor ontwikkelaars, die in deze zoekgebieden aan de slag willen met het duurzaam opwekken van energie”, legt wethouder duurzaamheid Harry Nederpelt uit.

Geen nieuwe windmolens in Medemblik

U zult misschien denken: Gemeente Medemblik heeft zich toch uitgesproken tegen het plaatsen van nieuwe windmolens op haar grondgebied? “Dat klopt”, aldus Nederpelt. “Dat besluit blijft van kracht. Maar u bent ook inwoner van Westfriesland. De windmolens die in buurgemeenten komen te staan beïnvloeden ook uw leefomgeving. We willen graag een goed regionaal beeld krijgen. Hoe passen we duurzame energie in ons landschap in? Hoe kunnen we inwoners hiervan laten profiteren? En welke bijdrage kan het boerenerf leveren? Dat zijn onder meer de onderwerpen die in deze online enquête aan bod komen.”

Wat vindt u belangrijk?

Kortom, als u wilt aangeven wat u belangrijk vindt aan zonne- en windenergie in onze regio, is dit uw kans. Vul de enquête in. Een aantal inwoners in Medemblik heeft op basis van een steekproef al per brief een uitnodiging gekregen, maar de enquête staat voor iedereen open (tot en met 15 mei). Ga naar http://www.moventem.nl/westfriesland. Daar vindt u een uitgebreidere toelichting. Harry Nederpelt: “Namens alle Westfriese gemeenten alvast bedankt voor uw betrokkenheid.”

Westfriesland streeft naar een gezonde, leefbare regio, nu en in de toekomst. Om dit doel te bereiken zijn er ontzettend veel grote en kleine maatregelen nodig op het gebied van energiebesparing, alternatieve warmte en duurzame energieopwekking. Voor dat laatste hebben we de Regionale Energiestrategie die voortkomt uit het landelijke Klimaatakkoord. Nederland is verdeeld in dertig energieregio’s en elke regio werkt aan een eigen plan en uitvoering om meer duurzame, hernieuwbare energie op te wekken. Westfriesland maakt onderdeel uit van energieregio Noord-Holland Noord.

Advertentie

Eén reactie

 1. Bijdragen aan duurzame energieopwekking:

  – Drijvende eilandjes op behoorlijke afstand voor de kust met zonnepanelen en struikgewas daaromheen.
  – Als die eilandjes na verloop van tijd mogelijk niet meer nodig zijn die dan afbouwen of een andere bestemming geven bijvoorbeeld als vogeleiland.
  – Ondersteuning van waterstof en aardwarmteprojecten.
  – Ondersteuning van onderzoeken naar minder gebruik van stroom bij machines en apparaten en kortingen bij de aanschaf van machines en apparaten die een efficienter gebruik van stroom maken.

  Like

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: