Variantenonderzoek gevaarlijke kruispunten in Het Grootslag – Maatregelen Dijkweg

Archieffoto van een ongeval op de Driehuizen – Veenakkers

Vanochtend heeft de Dorpsraad Andijk weer een gesprek gehad met de portefeuillehouder ‘Verkeer’, burgemeester Frank Streng en een medewerker van de gemeentelijke organisatie. Gespreksonderwerpen waren o.a. de ongevallen op de kruispunten Ged. Laanweg – Kadijkweg en De Driehuizen – Veenakkers. Er wordt een variantenonderzoek gehouden, waarin door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) gekeken wordt welke mogelijkheden er zijn voor veilige kruispunten. De uitkomst daarvan wordt in het laatste kwartaal van dit jaar verwacht.

Intussen heeft het college ook de gemeenteraad ingelicht over de stand van zaken en naar aanleiding van een motie van het CDA, waarin het college werd opgedragen om zich in de gesprekken met HHNK maximaal in te spannen om een zo eerlijk mogelijke afspraak te maken over de financiering van de herinrichting van de gevaarlijke kruispunten het Grootslag en dit een gedeelde verantwoordelijkheid te laten zijn.

Er wordt gekeken naar verschillende mogelijkheden, zoals een bajonetkruispunt, rotonde of andere mogelijkheden

Dit is de tekst van de informatie die het college met de gemeenteraad deelt.

  1. 15 juni hebben de burgemeester en wethouder Kuipers een gesprek gehad met hoogheemraad Veenman. Hierin zijn nog geen concrete afspraken gemaakt; men wil eerst de uitkomsten afwachten van een haalbaarheidsonderzoek dat HHNK momenteel uitvoert.
  2. Voorafgaand aan het haalbaarheidsonderzoek is besloten eerst een zogenaamde variantenstudie uit te voeren. Hierbij wordt onderzocht in hoeverre er nog alternatieve verkeersmaatregelen mogelijk zijn die (kostbare) aanleg van rotondes kunnen beperken. De resultaten van het onderzoek wordt in het vierde kwartaal van 2021 verwacht.

Burgemeester Streng verzekerde de dorpsraad dat vanuit de gemeente er van alles aan wordt gedaan om de kruispunten veiliger te krijgen, maar dat ook gekeken moet worden naar de reële mogelijkheden en dat het HHNK hier volledig aan meewerkt.

Dijkweg

Dijkweg, nabij de Idenburgschool – foto Google Steetview

Niet meer van deze tijd

Een ander punt dat de dorpsraad te berde bracht is de situatie op de Dijkweg tussen de Middenweg en de Schoolweg. Dit deel van de Dijkweg heeft tot op heden geen trottoir en dat is volgens de dorpsraad niet meer van deze tijd daar de Dijkweg een drukke ontsluitingsweg is met veel verkeer en kinderen deze weg moeten gebruiken om naar de Idenburgschool te lopen of te fietsen. “Kinderen moeten veilig naar school kunnen en weer naar huis en zolang er geen trottoir is is de sitiatie alles behalve veilig te noemen. Nu moeten ze om geparkeerde auto’s heen lopen en komen daardoor nog meer op de weg. Kinderen zijn er niet altijd op bedacht dat er ander verkeer is, dat laat ook de verkeerswet zien, dat juist het overige verkeer goed rekening moet houden met (spelende) kinderen. Niemand zit erop te wachten dat het een keer fout gaat en daarom hebben we bij de portefeuillehouder erop aangedrongen dat hier iets aan gedaan moet worden”, aldus een woordvoerder van de dorpsraad. In het nabije verleden heeft een groep bewoners van dit deel van de weg zich hierover uitgesproken aan het adres van de dorpsraad die dit weer voorlegt aan het gemeentebestuur.

Ook hier gaat de gemeente nader onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om deze weg veiliger te krijgen, en met name voor de schoolgaande kinderen en overige voetgangers die het nu zonder trottoir moeten stellen op dit deel van de Dijkweg.

Eén reactie

  1. Alles in Andijks bebouwde kom 30 km. Niet dat gedoe van 30/50 /30 /50. Goed. Maandag 60 km , maar dan ook handhaven en de borden op de gevaarlijke kruisingen weer voorzien van borden ‘ STOP ‘. DUS ALLES 30 , DAN RIJDEN ZE TOCH WEL HARDER.

    Like

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: