Dorpsraad Andijk: ‘Niet meer huisvesting in Andijk van arbeidsmigranten!’

Dorpsraad Andijk: 'Niet meer huisvesting in Andijk van arbeidsmigranten!'
Deze kaart van de gemeente Medemblik laat zien waar arbeidsmigranten worden gehuisvest. En waar niet…

Naar aanleiding van raadsvragen van PW 2010 aan het college van B&W werd onlangs duidelijk dat Andijk 601 arbeidsmigranten huisvest. Daarvan verblijft het merendeel (493) in het buitengebied en 108 in het dorp zelf.

Ter vergelijking: Zwaagdijk telt 161 in de dorpen Zwaagdijk Oost en Zwaagdijk West (samen) en 61 op het industrieterrein.
Wervershoof 176 arbeidsmigranten in het buitengebied, 2 op het industrieterrein en 20 in de kern…

‘Evenredigheid is ver te zoeken’

De Dorpsraad Andijk is van mening dat er voorlopig geen nieuwe plekken moeten worden gecreëerd in Andijk (niet in het dorp, niet in het buitengebied en niet op het industrieterrein). “We hebben begrepen dat veruit het merendeel van de arbeidsmigranten in Andijk zijn gehuisvest terwijl destijds de afspraak was met het toenmalige college dat er een evenredige spreiding zou plaatsvinden. Ik ben toen door diverse partijen benaderd, van de wethouder tot aan raadsleden, zelfs vanuit andere gemeenten om in Andijk grootschalige huisvesting te realiseren. Telkens met de opmerking van dat het ook elders in de gemeente zou plaatsvinden. Maar daar vinden we nu niets meer van terug als we op de kaart kijken waarop staat aangegeven waar er arbeidsmigranten zijn gehuisvest binnen de gemeente Medemblik’, aldus Gerrit van Keulen, voorzitter van de dorpsraad. “In het oosten en noorden van de gemeente worden geen arbeidsmigranten gehuisvest. Is dat de bedoelde evenredige verdeling? Als dat het geval is dan wordt er kennelijk iets anders mee bedoelt. We zitten nu op 10% van de dorpspopulatie aan huisvestingsplaatsen. Hoeveel is dat in Twisk, Opperdoes, Medemblik, Wognum en andere kernen binnen deze gemeente?!”

Nieuwe plannen gemeente

“Nu de gemeente met nieuwe plannen aankomt moet nú duidelijk zijn dat wat Andijk aangaat er geen nieuwe plekken meer komen voor huisvesting van arbeidsmigranten in het dorp, in het buitengebied en/of op het industrieterrein. We worden regelmatig benaderd door projectontwikkelaars en andere bedrijven die er een flinke boterham in zien om hier een soort van hotel op te zetten voor arbeidsmigranten! Het is tijd dat wanneer de gemeente meer arbeidsmigranten wil huisvesten, die op andere locaties gebeurt en niet meer in Andijk!”

Eén reactie

  1. De vraag in deze is wat evenredigheid inhoudt. Het is door ervaringen uit het verleden duidelijk geworden dat het het beste is om de arbeidsmigranten te huisvesten vlakbij het werk. De verdeling die er nu is, is hiervan het gevolg. Als er meer vraag is naar deze mensen in Andijk, komt dit omdat de hoeveelheid werk toeneemt. Het is dan onzinnig om een getalsmatige evenredigheid na te streven. Dit komt op mij over als tekentafelpolitiek. Het beste is om in contact te treden met de aanvragers voor meer woonruimte en zo met elkaar de beste oplossing te vinden.

    Vr Gr Jan Mantel

    Like

Reacties zijn gesloten.